Покана за изпращане на оферти за телемаркетинг услуги

Краен срок за получаване на оферти: 17:00 ч. на 08 февруари 2024 г.

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi