Национален изследовател с експертен опит в областта на миграционното право

За провеждането на правно проучване за идентифициране и решаване на правни въпроси, възникващи във връзка със закрилата на непридружени и разделени деца.

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi