Моят глас е важен

УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско участие

Момиче рисува със спрей върху стена - визия на кампанията Моят глас е важен
UNICEF Bulgaria/2015

"Моят глас е важен, защото имам какво да кажа" - Люси

През месец Март 2015 г. УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско участие. Това представлява информирано и доброволно включване на децата – в това число деца от маргинализираните групи, деца на различна възраст и с различни способности – във всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено.

Първият етап от кампанията на УНИЦЕФ се състоя в провеждането на консултации с деца от различни възрастови групи с и различен социален статус или етнически произход. От 10 март до 10 април 2015 те имаха възможността да попълнят онлайн анкета - МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН, засягаща значими въпроси от обществен характер – като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и т.н. Тези консултации ще бъдат взети предвид от Народното събрание и Държавната агенция за закрила на детето при актуализирането на Националната стратегия за детето.

Момичета и момчета, част от кампанията на УНИЦЕФ "моят глас е важен"
UNICEF Bulgaria/2015

Вторият етап на кампанията започнa в началото на месец април и беше насочен към промяна на обществените нагласи по отношение на детското участие.

Вижте повече тук за идеите, предложенията и решенията, които децата дадоха по време на националната консултация, организирана от УНИЦЕФ.

Повече за детското участие ТУК

Представяне на резултати, изводи и препоръки от анкетата с децата.

Консултацията беше връхната точка на мащабно допитване сред хиляди младежи в рамките на кампанията за детско участие.