Лицата на Шампионите за децата на УНИЦЕФ

.

.
Екип Шампиони за децата на УНИЦЕФ - 2021
UNICEF Bulgaria/2021