Лицата на Шампионите за децата на УНИЦЕФ

.

.
Шампиони за децата - екип 2021
UNICEF Bulgaria/2021