Конкурс за разработване на образователен пакет за правата на детето

Краен срок за кандидатстване 30 август 2019

Hands raised in the air in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi