Конкурс за предоставяне на услугите медия мониторинг и социално слушане (соушъл лисънинг)

Краен срок за кандидатстване 28 февруари 2020

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi