Конкурс за набиране на кандидатури за базата данни с експерти в областта на закрилата на децата

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2019 г.

УНИЦЕФ
Hands raised in the air in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi

УНИЦЕФ България обявява конкурс за експерти в областта на закрилата на детето (развиване на превантивни и алтернативни услуги за подкрепа на деца и родители, реформа в системата за грижа на децата и процеса на деинституционализация; укрепване капацитета на работещите в социалната сфера и свързаните сектори; насилие над деца; социални норми и промяна на вредни практики; достъп до правосъдие и подкрепа за деца мигранти), които да включи в базата си от консултанти за директно наемане за различни по продължителност договори в рамките на 3 (три) години от датата на одобрение на кандидатурата.

Подробна информация за конкурса, изискванията към кандидатите и начинa на кандидатстване може да видите тук.

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2019 г