3 неща, които трябва да знаете за Центровете за подкрепа на деца и семейства „Blue Dots”

УНИЦЕФ работи с ВКБООН, местните власти и партньори, за да осигури безопасност, стабилност и съвет за семействата, бягащи от войната в Украйна

УНИЦЕФ
Дете стои пред Център за подкрепа на деца и семейства, избягали от войната в Украйна
UNICEF/UN0605259/Holerga
23 Март 2022

Както всяко дете, принудено да напусне дома си заради война и конфликт, украинските деца, пристигащи в съседните страни, са изправени пред голям риск от насилие, сексуална експлоатация и трафик. Те се нуждаят от безопасност, стабилност и услуги за закрила на детето, особено тези, които са непридружени или са били разделени от семействата си.

Екипите на УНИЦЕФ работят заедно с ВКБООН и други партньори, за да подкрепят и мобилизират подкрепа за децата и семействата, бягащи към Молдова, Полша, Румъния и Беларус.

Какво представляват Центровете „Blue Dots”?

Създадени съвместно от УНИЦЕФ и ВКБООН, заедно с местни власти и партньори, Центровете за подкрепа на деца и семейства „Blue Dots” са безопасно място, осигуряващо жизненоважни услуги за децата и семействата, прекосяващи границата. Тези специализирани безопасни пространства осигуряват информация и подкрепа за бежанците, за да им помогнат по време на пътуването им. Те идентифицират и регистрират децата, пътуващи сами, като ги свързват със системите за закрила, насочват и жените към услуги, сред които закрила от насилие, основано на пола.

За децата Центровете осигуряват безопасно и приветливо място, в което да поиграят, да си починат и просто да бъдат деца във времена, в които животът им е преобърнат и изпълнен със страх и паника, а те преживяват травмата на раздялата със семействата си, приятелите си и всичко, което им е познато.

Къде ще бъдат разположени Центровете?

 УНИЦЕФ и партньори планират да създадат Центрове за подкрепа на деца и семейства в Полша, Молдова, Румъния, Беларус, Унгария и Словакия. Те ще бъдат разположени по входовете на основните бежански потоци, регистрационни пунктове и в някои градски центрове. Центровете “Blue Dots” се създават в тясно сътрудничество с националните и местни власти в избраните стратегически градове и съвместно с ВКБООН и други партньори, които имат отношение към закрилата на децата и семействата. Когато това е възможно, Центровете ще обединяват на едно място съществуващи услуги, а ако това не е възможно, нов Център ще бъде създаден, за да предоставя тези така необходими услуги.

Служител на УНИЦЕФ се среща с Хана, горе вдясно, която пътува с 2-годишния си син Матви за България.
UNICEF/UN0599976/Nicodim
Центърът за подкрепа на деца и семейства “Blue Dots” в Сигет, по границата между Румъния и Украйна, вече е оказал помощ на хиляди бежанци и търсещи убежище. Хана, горе вдясно, пътува с 2-годишния си син Матви за България. Те пристигат в Центъра след двудневно пътуване. „Никога не съм си представяла, че ще бъда бежанец“, казва Хана.

Тези специализирани безопасни пространства осигуряват кътове за игра на децата, а присъствието на социален работник и психолог е осигурено от специализирани местни власти и граждански организации.

BGR-Ukraine-Blue-Dots-Bg
Каква подкрепа могат да получат децата и жените?

Центровете за подкрепа „Blue Dots“ осигуряват жизненоважни услуги, предоставени от УНИЦЕФ и други агенции, включително:

  • Бюра за информация и консултации, където семействата бежанци и мигранти могат да се информират за подкрепата и услугите, с които разполагат като бежанци, включително от приемащи страни, хуманитарни агенции, граждански организации и други. Семействата също биват запознати и с правата си съгласно международното хуманитарно право.
  • Услуги за събиране на семейства за възстановяване и поддържане на контакт между членовете на семействата и гарантиране на безопасността на децата. Тези услуги също така предоставят информация как най-добре да се предотврати разделянето на семейства, пътуващи заедно.
  • Консултиране и психосоциална подкрепа както за деца, така и за родители/полагащи грижи, които може да преживяват сериозна травма и стрес от преживяванията си. Психолози, социални работници и други обучени специалисти са на разположение, за да идентифицират деца, които може да се нуждаят от допълнителна подкрепа, особено непридружени или разделени.
  • Услуги за свързване на бежанци, които са претърпели насилие или изпитват здравословни проблеми и други обстоятелства, които изискват специализирана подкрепа. Центровете за подкрепа на деца и семейства също така позволяват на УНИЦЕФ и партньори да идентифицират уязвимите деца и жени и да ги насочат към специализирани служби. Уязвимите могат да включват: семейства, самотни майки или деца в риск, като непридружени деца, хора с увреждания или заболявания, случаи на предполагаем трафик и преживели сексуално или насилие, основано на пола.
  • Безопасни зони за спане, където хората със специфични нужди могат да си починат за кратко или да бъдат насочени към по-дългосрочно спешно настаняване.
  • Спешни неща от първа необходимост (като дрехи, хигиенни принадлежности, одеяла) за силно уязвими деца и жени, включително деца с увреждания.