„Чуйте ни!“: това е призивът към световните лидери на учениците и жертвите на училищно насилие

Деца и младежи от цял свят се събраха в навечерието на фестивала Global Citizen Mandela 100, за #ДаСпремНасилието в училище

УНИЦЕФ
Деца и младежи участват в изготвянето на глобален манифест срещу насилието в училище
UNICEF/UN0261565/Hearfield
03 Декември 2018

Йоханесбург / Ню Йорк, 2 декември 2018 г. - Повече от 100 деца и младежи от цял ​​свят се събраха в Йоханесбург този уикенд, за да изготвят глобален манифест, призоваващ световните лидери да прекратят насилието във и около училище.

Ние сме тук, за да представляваме милионите деца и младежи, които се сблъскват с насилие в училище всеки ден.

Съобщението, което искаме да изпратим, е ясно - възрастните трябва да ни слушат и да вземат сериозно въпроса за насилието в училище, казва 18-годишният Хутадцо Силима от Южна Африка.

В рамките на младежкия манифест учениците изтъкнаха важността и необходимостта от закрила в училищата и призоваха за законови мерки, които да гарантират безопасността на учениците в училище и на път за него, ясни правила за поведението на учениците, обучени учители и съветници, които да отговарят на нуждите на учениците, както и среда, която насърчава разнообразието и мирното съвместно съществуване. Те също така призоваха учениците да се третират помежду си с уважение и да разбиват табута, често свързани с докладване на насилие пред учители и други власти.

Манифестът се основава на скорошно проучване сред младите хора на УНИЦЕФ, което получи повече от 1 милион отговора от над 160 държави, както и на предложения от поредицата водени от учениците „Младежки дебати“ (Youth Talks) за спиране насилието, проведени по целия свят. България е сред страните, в които се провеждат тези дебати, посветени на насилието в училище. И в двата случая учениците бяха поканени да изкажат това, от което се нуждаят, за да се чувстват сигурни във и около училището.

Учениците в България са сред челните 10 от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Над половината тийнейджъри по света са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище. Физическото насилие и тормозът пречат на образованието на над 150 милиона деца на възраст 13-15 години, според данни на проучване на УНИЦЕФ.

По данни на МОН през 2017 г. над 80% от българските училища са подавали поне един сигнал за насилие над дете. Стартиралата кампания на УНИЦЕФ „Заедно срещу насилието в училище“ има за цел да повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието и да намали толерантността към различните му проявления в училище. Последващата 3-годишна интервенция цели основно да се подкрепят училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза.

Младежкият манифест #ДаСпремНасилието ще бъде представен на министрите на Световния форум за образование през януари 2019 г. като част от колективното усилие за спиране на насилието във и около училищата, ръководени от организации като УНИЦЕФ, Министерството на международното развитие на Обединеното кралство, ЮНЕСКО, други членове на Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца и Инициативата за образование на момичетата на ООН (UNGEI).

УНИЦЕФ окуражава младите хора по света да издигнат глас за #ДаСпремНасилието във и около училище, като ни кажат как работят заедно и какви решения предлагат.