„Образование за всяко дете“ – изявление на д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България

„Благодарни сме на всички от вас, които ни подкрепиха до момента..."

УНИЦЕФ
„Образование за всяко дете“ – изявление на д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България
UNICEF Bulgaria/2019
30 Юни 2020

УНИЦЕФ България оценява всички национални усилия за справяне с предизвикателствата, пред които се изправят децата по време на пандемията от COVID-19.  Признаваме също, че въпреки всички национални усилия, в България децата с увреждания продължават да са най-изключените от образованието. Промените, свързани с пандемията от COVID-19, допълнително усложниха ситуацията. Едно от всеки пет деца с увреждания не получава допълнителна подкрепа и на практика е в риск да остане изключено от образованието.

Ние в УНИЦЕФ твърдо вярваме, че всяко дете има правото не само на достъп до образование, но до качествено образование, което изцяло насърчава неговия потенциал.

Ето защо, заедно с нашите партньори от Министерството на образованието и науката и Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование – София, ще разработим първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната. Тя ще направи обучителния процес по-достъпен за децата със специални нужди, като им осигури образователни материали, адаптирани за специфичните нужди на всяко дете, и подобри работата на всички, които подкрепят детето – специалисти, учители и родители. Освен че ще предостави необходимите онлайн инструменти, платформата също така ще свърже семейството и професионалистите.

Средствата за разработването на платформата ще бъдат набрани чрез кампанията за застъпничество и фондонабиране „Образование за всяко дете“, която стартирахме на 26 май.  Техническото разработване на платформата и всички материали, които ще подкрепят децата, техните родители и учители, изисква значителни ресурси. По наша оценка ще са ни нужни 400 000 лева, за да подкрепим този процес.

Благодарни сме на всички от вас, които ни подкрепиха до момента, и очакваме още много да се присъединят към нас в това вълнуващо начинание.

Ако продължите да ни подкрепяте с редовни месечни дарения, до края на годината ще съберем 71 088 лева, за да финансираме създаването и разработването на платформата.  От името на екипа на УНИЦЕФ бих искала да кажа ГОЛЯМО „Благодаря“ – за вашата подкрепа и за вашето доверие в нашата работа! Амбицията ни е платформата да заработи още тази есен. Вярваме, че тази интервенция е много спешна, поради което УНИЦЕФ ще инвестира 150 000 лв. от съществуващия си програмен бюджет, за да ускори процеса, като продължаваме да очакваме вашата подкрепа в следващите месеци.  

Няма „малък“ принос – всяко дарение е важно!

Само заедно и единни можем да постигнем нашата цел – да осигурим по-добър достъп до дигитално образование на децата с увреждания. Само заедно можем да гарантираме, че нито едно дете няма да бъде забравено в обучителния процес!