Учениците от малцинствата в Бургас отпадат от училище заради липса на подкрепа от родителите

Младежи от Бургас изследваха темата в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“

Юлияна Колева
Младежи от Бургас
UNICEF Bulgaria/2022
07 Юни 2022

Липса на родителска подкрепа, финансови трудности, ранни бракове, липса на подкрепа от учителите или лошо отношение от страна на съучениците -  това са най-честите причини за отпадане  на децата от етническите малцинства от училище в гимназиален етап според проучването. Изводите са на екипа младежи от Бургас, който е част от програмата за младежко и детско участие „Деца-изследователи“, осъществявана в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България. 

Проектът се изпълнява с финансиране от Европейската комисия и с подкрепата на УНИЦЕФ, а партньор в реализирането на младежкото участие е Националната мрежа за децата. В програмата „Деца-изследователи“ участват три екипа от общо 14 младежи от трите пилотни области - Бургас, Сливен и Стара Загора. Екипът от Бургас е подкрепен от двама ментори от Фондация „Областен ромски съюз“ и е направил 9 интервюта с младежи, прекъснали образованието си от квартали Меден Рудник, Победа и Рудник на Бургас, които са с предимно с ромско население.  

„Отпадането на учениците от етническите малцинства от училище в гимназиален етап  е един от най–често срещаните проблеми в гр. Бургас. Избрахме тази тема, защото искахме да разберем каква е основната причина една голяма част от младежите от кварталите в гр. Бургас, да не могат да звършат средното си образование“, обясняват избора си на тема младежите. 

Чуйте и вижте в следващото видео някои от основните изводи на екипа младежи – Виолета, Валентина, Константина, Франческа, Ахмед, Мелянтин и Недялко, подкрепени от менторите Габриела и Митко:

UNICEF Bulgaria/2022

Една от основните посочвани причини за ранното отпадане от образователната система, която са откроили младежите-изследователи, е липса на родителска подкрепа.

Родителите оставят децата сами да решат дали да продължат да учат след края на основното си образование. Според екипа много от родителите не приоритизират образованието, не осъзнават нуждата от това децата им да са образовани и не ги насърчават да продължат да учат. А напротив – предпочитат младите хора да си намерят работа и да помагат финансово на семейството или да останат вкъщи, за да гледат по-малките си братя и сестри. 

Финансовите трудности, които принуждават децата да започнат работа и да прекъснат училище също е основна причина за ранно отпадане, потвърждава изследването на младежите.  Част от младежите, прекъснали образованието си, заявяват, че са отпаднали от образователната система заради затруднения с учебния материал. Някои от тях са учили в началния етап в училище в близост до ромския квартал, а впоследствие са се опитали да продължат образованието си в гимназия в друга част на града. Тогава са се сблъскали с предизвикателството да настигнат  връстниците си и да напредват според техните темпове. При смяната на училище най-ярко  проличава разликата в нивото на изисквания и на усвояване на учебния материал, което води до по-големи затруднения и младежите често се отказват да продължат с образованието си. 

В същото време те не са получили подкрепа от учителите чрез допълнителна помощ за наваксване на пропуските. Напротив, някои споделят с младежите-изследователи , че заради произхода си или заради затрудненията си, са били са обект на дискриминация и негативно отношение от страна на съученици и учители. 

Младежите, които са се опитали да учат извън ромския квартал, разказват пред екипа, че не са успели да намерят приятели извън познатата им среда и етническа общност. Всеки от тях е бил обект на дискриминация, проявявана най-често от учители, съученици и персонала в училище. 

Липсата на връзка между знанията в училище и практическия опит, необходим за реализация на трудовия пазар, също демотивира учениците. Тази липса на мотивация се комбинира и с необходимостта да помагат финансово на семействата си и да си намерят работа, обясняват от екипа в Бургас. 

Малка част от приятелите на анкетираните деца продължават да учат, установява проучването. Запитаните деца обясняват това най-вече с факта, че родителите и семейството подкрепя това решение за продължаване на образованието, а и дори настоява децата им да учат.  Липсата на финансови възможности за допълване на получаваното образование в училище чрез частни уроци по език или други предмети, също поставя децта от малцинствен произход в неравностойно положение спрямо съучениците им и ги обезсърчава ги, коментират още младежите-изследователи от Бургас. 

Ранните бракове, които са често срещани в ромската общност, и нуждата да помагат с отглеждането на по-малките деца от семейството също са основна причина за отпадането от гимназиалния етап, особено сред момичета.

Младежите-изследователи смятат, че има нужда от целенасочена работа с младежите в гимназиална възраст за продължаване на образованието им. 

Младежите предлагат следните решения на тези предизвикателства 

  • Работа с родителите, за да осъзнаят нуждата децата им да бъдат образовани, да участват активно  във взимането на това решение, да настояват децата им да продължат да учат и да ги подкрепят  

  • Възможност за образование чрез дуална система. По-голяма взаимовръзка между получаваното образование изнанията и уменията, които се търсят на трудовия пазар.  

  • Възможност за комбиниране на учене и работа, така че младежите след 16-годишна възраст да могат да учат и  работят едновременно 

  • Целенасочена подкрепа при трудности с учебния материал от страна на учителите или специални ментори 

  • Информационни програми в общностите за ползите от продължаване на образованието. 

 


В рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“, УНИЦЕФ проведе и няколко допитвания до младежи през платформата U-Report по темите за достъпа до образование, здравеопазване, здравословно хранене и жилищни условия. Изводът от допитването до U-Репортерите по темата за образованието, е че финансовите затруднения и тормоз са основните трудности пред достъпа до училище. Какво още мислят U-Репортерите за достъпа до образование според проучването, направено в рамките на пилотния проект, може да видите тук 

Още за младежкото и детско участие вижте тук 

Какво знаят децата от бургаските ромски квартали за наркотиците 

Предишното проучване на младежите от екипа в Бургас в рамките на пилотния проект имаше за цел да установи  какво знаят децата от ромските квартали в Бургас за наркотиците, за вредата и зависимостта от тях и каква подкрепа могат да получат, ако искат да спрат  употребата на  наркотични вещества. Резултатите от проучването показаха, че има сериозни празнини и пропуски, както в семейството, така и в информираността и подкрепата на ниво училище и общност.  

Още за проучването им по темата вижте във видеото тук 

 

UNICEF Bulgaria/2021

Този проект е финансиран от Европейския съюз   

© УНИЦЕФ-България, 2022 

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват офоцоална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се ползва информацията, която се съдържа в този материал. 

Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria