УНИЦЕФ: 320 000 деца и младежи са се заразили с ХИВ през 2019 г., по 1 на всеки 100 секунди

УНИЦЕФ предупреждава за породени от COVID-19 прекъсвания в предоставянето на услугите за ХИВ в една трета от страните с висока заболеваемост

УНИЦЕФ
320 000 деца и младежи са се заразили с ХИВ през 2019 г.
UNICEF/UNI210291/
25 Ноември 2020

НЮ ЙОРК/ЙОХАНЕСБУРГ, 25 ноември 2020 г. – Приблизително на всяка минута и 40 секунди дете или младеж под 20-годишна възраст са се заразили с ХИВ през миналата година. С това общият брой на децата, живеещи с ХИВ, достига 2,8 милиона, се посочва в доклад на УНИЦЕФ, публикуван днес.

Докладът „Преосмисляне на устойчивия отговор на ХИВ за деца, младежи и бременни жени, живеещи с ХИВ“ (Reimagining a resilient HIV response for children, adolescents and pregnant women living with HIV) предупреждава, че децата изостават в борбата срещу ХИВ.

Усилията за превенция и лечение на децата остават едни от най-ниските сред засегнатото население. През 2019 г. малко над половината от децата в световен мащаб са имали достъп до животоспасяващо лечение, което означава, че значително изостават спрямо покритието както за майките (85%), така и за всички възрастни, живеещи с ХИВ (62%). През същата година от СПИН са починали близо 110 000 деца.

Според доклада въпреки известния напредък в продължаващата десетилетия борба срещу ХИВ и СПИН, все още съществуват дълбоки регионални различия, особено при децата. Педиатричното покритие на антиретровирусното лечение е най-високо в Близкия изток и Северна Африка – 81%, следвано от Южна Азия (76%), Източна и Южна Африка (58%), Източна Азия и Тихия океан (50%), Латинска Америка и Карибите (46%) и Западна и Централна Африка (32%).

„Докато светът се бори в разгара на нестихваща глобална пандемия, стотици хиляди деца продължават да страдат от ужасяващите последици от епидемията от ХИВ“, каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор. „Все още няма ваксина срещу ХИВ. Децата продължават да се заразяват с тревожни темпове и продължават да умират от СПИН. Това беше така още преди COVID-19 да прекъсне жизненоважни услуги за лечение и профилактика на ХИВ, излагайки на риск още безброй животи“.

Кризата с COVID-19 допълнително изостри неравенствата в достъпа до животоспасяващи ХИВ услуги за деца, младежи и бременни майки навсякъде по света.

В неотдавнашно проучване на УНИЦЕФ сред 29 държави с приоритет за ХИВ една трета отговарят, че покритието на услугите за деца, младежи и жени, живеещи с ХИВ и уязвими към него, е с над 10% по-ниско в сравнение с цифрите отпреди пандемията.

Цитираните в доклада данни на Съвместната програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) за прекъсването на услугите за ХИВ илюстрират допълнително въздействието на взетите необходими мерки за контрол, прекъсванията на веригата на доставките, липсата на лични предпазни средства и пренасочването на здравни работници от сферата на услуги за ХИВ.

През месеците април и май, съвпадащи с частични и пълни блокади, лечението на ХИВ при деца и тестовете за вирусно натоварване при деца в някои държави са намалели между 50 до 70%, а започването на нови лечения е спаднало с 25 до 50%.

От своя страна доставките в здравните заведения и лечението на майките също са намалели с 20 до 60%, тестването за ХИВ при майките и започването на антиретровирусна терапия (АРТ) са намалели с 25 до 50%, а услугите за тестване на бебета са намалели с приблизително 10%.

Макар облекчаването на мерките за контрол и стратегическото насочване на децата и бременните майки успешно да доведоха до възстановяването на услугите през последните месеци, предизвикателствата остават и светът все още е далеч от постигането на глобалните цели за ХИВ при деца за 2020 г.

Допълнителни данни за 2019 г., включени в доклада:

  • 150 000 деца на възраст от 0 до 9 години са новозаразени с ХИВ, като общият брой на децата в тази възрастова група, живеещи с ХИВ, е 1,1 милиона.
  • 170 000 младежи на възраст от 10 до 19 години са новозаразени с ХИВ, като общият брой на младежите в тази възрастова група, живеещи с ХИВ, е 1,7 милиона.
  • 130 000 подрастващи момичета са новозаразени с ХИВ през 2019 г., подрастващите момчета са 44 000.
  • Общият брой на смъртните случаи на деца и младежи, свързани със СПИН, е 110 000 – 79 000 на възраст 0 – 9 години и 34 000 на възраст 10 – 19 години.
  • Достъпът на майките до антиретровирусна терапия за предотвратяване на предаването на вируса на техните бебета се е повишил до 85% в световен мащаб, а ранната диагностика на бебета е достигнала 60%.
  • Броят на бременните жени, живеещи с ХИВ, е 1,3 милиона; по приблизителни изчисления около 82 000 деца на възраст под пет години са заразени по време на бременността или раждането, а 68 000 са заразени по време на кърмене.

Докладът призовава всички правителства да защитават, поддържат и ускоряват напредъка в борбата с ХИВ в детска възраст, като поддържат основните здравни услуги и укрепват здравните системи.