УНИЦЕФ призовава да се предотврати изгубването на цяло поколение в контекста на COVID-19

Една девета от всички доказани случаи на COVID-19 са сред децата и младежите, показва скорошен анализ, публикуван малко преди Световния ден на детето

УНИЦЕФ
Мария Александрова - застъпник за приобщаващо образование на УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2020
18 Ноември 2020

НЮ ЙОРК, 20 ноември 2020 г. – В доклад, публикуван днес, УНИЦЕФ отправи предупреждение относно сериозните и все по-тежки последици за децата от пандемията на COVID-19, която скоро ще навлезе във втората си година.

Докладът се публикува преди отбелязването на Световния ден на детето и е озаглавен „Предотвратяване на изгубването на цяло поколение поради COVID“. Това е първият доклад на УНИЦЕФ, който разглежда всеобхватните и все по-многобройни последици за децата от продължаващата пандемия. Той показва, че макар и симптомите сред заразените деца да са леки, броят на заразените несъмнено се увеличава. Дългосрочното въздействие на пандемията върху сферите на образованието, пълноценното хранене и благоденствието на цяло поколение деца и младежи може изцяло да преобърне живота им.

„От самото начало на пандемията на COVID-19 не спира да се шири един мит – че заболяването почти не засяга децата. Това обаче съвсем не е така“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор. „Факт е, че децата могат да заболеят и да започнат да разпространяват заболяването, но това е едва върхът на айсберга, що се отнася до настоящата пандемия. Най-голямата заплаха за децата се дължи на нарушения достъп до основни услуги и на неимоверния ръст на бедността. Колкото по-дълго продължава кризата, толкова повече се задълбочава въздействието ѝ върху образованието, здравеопазването, пълноценното хранене и благоденствието на децата. На карта е заложено бъдещето на цяло поколение.“

Докладът констатира, че към 3 ноември в 87 държави, представили данни, разделени по възрастови групи, общо една девета от доказано заразените с COVID-19, а това са 11% от 25,7 милиона случаи, са сред деца и младежи до 20-годишна възраст. Необходими са по-надеждни данни, разделени по възрастови групи, относно процента на заразените, смъртността и направените тестове, за да разберем по-добре как кризата засяга най-уязвимите деца и да преценим какви действия следва да се предприемат.

Докладът отбелязва, че макар и децата действително да могат да пренасят вируса помежду си, съществуват сериозни доказателства, че при наличието на основни мерки за безопасност преимуществата на това училищата да останат отворени са повече от плюсовете, свързани със затварянето им. Погрешно е да се смята, че заболяването сред обществото като цяло се разпространява най-вече заради училищата. Всъщност е много по-вероятно децата да се заразят извън училище.

Свързаният с COVID-19 затруднен достъп до жизненоважни здравни и социални услуги за деца представлява най-сериозната заплаха за тях, сочи докладът. В текста са използвани данни от проучвания на УНИЦЕФ в 140 държави. Отбелязва се, че: 

 • Около една трета от държавите, чиято ситуация е анализирана, отбелязват спад от над 10% в обхвата на здравни услуги (например редовни имунизации, амбулаторни грижи за деца със заразни заболявания и здравни услуги за майки). Сериозна причина за това е страхът от заразяване. 
   
 • С 40% е спаднал обхватът на услугите за пълноценно хранене за жени и деца в 135 държави. Към октомври 2020 г. 265 милиона деца по света не получават храната си от училище. Възможно е повече от 250 милиона деца под петгодишна възраст да не се възползват от жизненоважните програми за добавки с витамин А.
   
 • През септември 2020 г. 65 държави отбелязват спад в домашните посещения на социалните работници в сравнение със същия период през предходната година.

 

Сред по-притеснителните данни в доклада са следните:

 • Към ноември 2020 г. 572 милиона ученици от 30 държави са засегнати от национални мерки за пълно прекратяване на присъствените занятия. Това са 33% от общия брой на учениците по света.
 • Възможно е в хода на 12-месечния период на силно ограничен достъп до услуги и ръст на недохранването още 2 милиона деца да изгубят живота си, а броят на мъртвородените да се увеличи с 200 хиляди.
 • Още 6 до 7 милиона деца под петгодишна възраст се очаква да станат жертва на линеене и тежко недохранване през 2020 г. Това представлява ръст от 14%, който ще доведе до още над 10 хиляди смъртни случая на месец сред децата. По-голямата част от последните ще бъдат в Субсахарска Африка и Южна Азия.
 • Смята се, че броят на децата, живеещи в бедност по различни причини, които нямат достъп до образование, здравни грижи, жилище, пълноценна храна, хигиенни условия и вода, е скочил с 15% в световен мащаб и бележи ръст от 150 милиона деца към средата на 2020 г.

За да се реагира в условията на настоящата криза, УНИЦЕФ призовава правителствата и партньорите към следното:

 1. Да осигурят достъп до образование на всички деца, включително чрез справяне с дигиталното разделение.
 2. Да гарантират достъп до пълноценна храна и услуги в сферата на здравеопазването и да осигурят ваксини за всяко дете, както и достъп до тях.
 3. Да осигурят подкрепа и защита за психичното здраве на децата и младежите и да сложат край на тормоза, основаното на пола насилие и лишаването на децата от грижи.
 4. Да подобрят достъпа до чиста питейна вода и санитарно-хигиенни условия и да предприемат стъпки за справяне с влошаването на състоянието на околната среда и изменението на климата.
 5. Да спрат ръста на бедността сред децата и да създадат условия за възстановяване на всички хора в контекста на едно приобщаващо общество.
 6. Да вложат много повече усилия в закрилата и подкрепата на децата и семействата, попаднали в ситуации на конфликт или бедствия, или станали обект на разселване.

„На днешния Световен ден на детето приканваме правителствата, партньорите си и частния сектор да чуят гласа на децата и да превърнат потребностите им в свой приоритет“, призова Хенриета Фор. „Сега оформяме представите си за едно различно бъдеще, обнадеждени, че светът след пандемията ще е различен. Именно в този момент децата следва да бъдат поставени на първо място.“


За допълнителна информация се свържете със: 
Сабрина Сидху, УНИЦЕФ Ню Йорк, +1 917 4761537, ssidhu@unicef.org