УНИЦЕФ: Децата са изложени на повишен риск онлайн по време на пандемията от COVID-19

Нова техническа бележка цели да помогне на правителствата, ИТ компаниите, преподавателите и родителите да защитят децата по време на ограничителните мерки

УНИЦЕФ
УНИЦЕФ: Децата са изложени на повишен риск онлайн
UNICEF/UN040655/
14 Април 2020

Ню Йорк, 15 април 2020 г. – Милиони деца са изложени на повишен риск, тъй като по време на пандемията от COVID-19 животът им преминава предимно онлайн, обяви УНИЦЕФ заедно със свои партньори.

„Пандемията от коронавирус доведе до безпрецедентно увеличаване на времето, прекарано пред екрани“

, заяви д-р Хауърд Тейлър, изпълнителен директор на Глобалното партньорство за прекратяване на насилието. „Затварянето на училища и строгите мерки срещу разпространението на вируса означава, че все повече семейства разчитат на технологиите и дигиталните решения, за да продължат децата им да учат, да се забавляват и да общуват с външния свят, но не всички деца имат необходимите знания, умения и ресурси, за да са в безопасност онлайн“. 

Повече от 1,5 милиарда деца и младежи са засегнати от затварянето на училища в целия свят. Много от тях присъстват на уроци и се социализират повече онлайн. Прекарването на повече време във виртуални платформи може да направи децата уязвими към онлайн сексуална експлоатация и прелъстяване, тъй като „хищниците“ се възползват от пандемията от COVID-19. Липсата на общуване лице в лице с приятели и партньори може да доведе до по-голямо поемане на рискове, като например изпращане на снимки със сексуален характер, а увеличеното и неструктурирано време онлайн може да изложи децата на потенциално вредно съдържание и съдържание с насилие, както и на по-висок риск от кибертормоз.  

УНИЦЕФ заедно със своите партньори – Глобалното партньорство за прекратяване на насилието над деца, Международният съюз по телекомуникации, Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН), Глобалният алианс „Ние защитаваме“, Световната здравна организация (СЗО) и Световната фондация „Детство“ – САЩ, публикува нова техническа бележка, която призовава правителствата, ИТ индустрията, преподавателите и родителите да бъдат нащрек, да предприемат спешни мерки за намаляване на потенциалните рискове и да гарантират, че онлайн средата е безопасна и позитивна за децата по време на COVID-19.

„В сянката на COVID-19 животът на милиони деца временно се ограничи само до техните домове и екрани. Трябва да им помогнем да се справят в тази нова реалност“

- заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор. „Призоваваме правителствата и индустрията да обединят сили, за да запазим децата и младежите в безопасност онлайн чрез засилени мерки за сигурност и нови инструменти, които да помогнат на родителите и преподавателите да научат децата как безопасно да използват интернет“, допълни тя.

Първоначалните препоръчителни действия за смекчаване на онлайн рисковете за децата по време на COVID-19 включват:  

  • Правителствата: Да подобрят основните услуги за закрила на децата, за да се уверят, че продължават да работят активно по време на пандемията; да обучат здравните, образователните и социалните служители за въздействиетo, което COVID-19 може да окаже върху благосъстоянието на децата, включително повишените онлайн рискове; да увеличат инициативите за информираност и обучение във връзка с безопасността на децата онлайн и да се уверят, че доставчиците на социални услуги, училищата, родителите и децата са наясно с местните механизми за докладване и разполагат с номерата на местните горещи линии и телефонни линии за информация и услуги.
     
  • Технологичната индустрия, включително социалните мрежи и платформи: Да се уверят, че мерките за безопасност в онлайн платформите са засилени, особено в приложенията за виртуално обучение, и че са ясно достъпни за преподаватели, родители и деца; да насърчават и улесняват услугите и телефонните линии, свързани с детската безопасност; да развиват стандартни политики за модериране в съответствие с правата на децата; да използват вградени мерки за защита, като въвеждат и иновативни начини, когато това е уместно; да предоставят интернет връзка, за да подобрят достъпа на деца в неравностойно положение от домакинства с ниски доходи.  
  • Училищата: Да обновят настоящите си политики за защита, за да отговорят на новата реалност за децата, които учат вкъщи; да насърчат и следят доброто поведение онлайн и да се уверят, че децата имат траен достъп до предоставяни от училището услуги за консултиране.  
     
  • Родителите: Да се уверят, че устройствата на децата разполагат с обновен софтуер и антивирусни програми; да водят открит диалог с децата как и с кого общуват онлайн; да установят заедно с децата правила как, кога и къде може да бъде използван интернет; да бъдат нащрек за знаци за негативни емоции у децата, които могат да се проявят във връзка с онлайн дейностите им; да са запознати с политиката на училището и местните механизми за докладване, както и да имат лесен достъп до номерата на горещи линии и телефонни линии за информация и съвети.