С финансовата подкрепа на Европейския съюз УНИЦЕФ стартира проект „Достъп до здравни услуги за деца"

Новата програма ще обхване деца и семейства в шест държави

УНИЦЕФ
Семейство бежанци и мигранти - майка на бебе
UNICEF/UNI220347/Pancic

05 Май 2020

 

БРЮКСЕЛ, ЖЕНЕВА, 5 май 2020 г. — В рамките на здравната програма на Европейския съюз Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ е предоставила безвъзмездна финансова помощ на УНИЦЕФ за подпомагане на дейностите, гарантиращи, че децата бежанци и мигранти и техните семейства имат достъп до здравни грижи и здравна информация в България, Гърция, Италия, Испания, Босна и Херцеговина и Сърбия.

Децата бежанци и мигранти и техните семейства често са изложени на повече рискове, свързани със здравето, и са изправени пред редица пречки пред достъпа до здравни грижи. Освен това много деца и семейства живеят в тежък емоционален стрес вследствие травмата от бягството от дома, предприемането на опасни пътувания и преживяното малтретиране и експлоатация, включително сексуално насилие и насилие, основано на пола. Глобалната пандемия от COVID-19 допълнително изостря тези здравни предизвикателства. 

„Предвид продължаващата пандемия, защитата на правото на всяко дете и възрастен на здравни грижи и точна информация за здравето е от първостепенно значение. Чрез това сътрудничество със здравната програма на ЕС ще се гарантира, че най-уязвимите деца бежанци и мигранти ще имат по-добър достъп до първично здравно обслужване, психосоциална подкрепа, както и услуги за превенция и реагиране на насилие“, заяви регионалният директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия и специален координатор за реакцията на бежанците и мигрантите в Европа, г-жа Афшан Хан.

Проектът „Здраве за децата бежанци и мигранти“ (RM Child-Health) ще спомогне за подобряване на здравето на децата бежанци и мигранти чрез подобряване на техния достъп до животоспасяващи имунизации, психическо здраве и психосоциална подкрепа, превенция и реагиране на насилието, основано на пола, както и здравни грижи и съвети кърмене и хранене за майките и новородените.

Ще бъдат изготвени и споделени информационни материали за рисковете, свързани със здравето, и услугите, които са на разположение на бежанците, лицата-търсещи закрила и мигрантите. Ще бъдат ангажирани медицински преводачи и културни медиатори, които да подпомогнат комуникацията между децата и семействата и доставчиците на здравни грижи.

В допълнение проектът „Здраве за децата бежанци и мигранти“ ще подкрепи програми за обучение, така че служителите на първа линия да могат да реагират по-добре на специфичните нужди на децата бежанци и мигранти и техните семейства. Успоредно с това националните здравни органи ще могат да се възползват от техническа помощ за разработване, актуализиране и подобряване на прилагането на здравните политики и преодоляване на затрудненията в националните здравни системи, което ще улесни получаването от децата бежанци и мигранти на  достъп до услуги.

###

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаването на благосъстоянието на всяко дете чрез всяка своя дейност. Заедно с партньорите си ние работим в 190 държави и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, като полагаме специални усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изолирани деца.

За повече информация за УНИЦЕФ и дейността на организацията, свързана с децата, посетете www.unicef.org/eca

Последвайте УНИЦЕФ в Twitter и Facebook.

За допълнителна информация се свържете с:
Мелани Шарп, УНИЦЕФ Европа и Централна Азия, + 41 22 909 54 33, msharpe@unicef.org

Снимка: Майка бежанка играе с бебето си в АДРА общностен център в Белград, Сърбия.