“Стъпки заедно“ – покана за кандидатстване на училища към програмата на УНИЦЕФ и МОН

Целта на програмата е създаване на сигурна и безопасна среда

УНИЦЕФ
Ученици, обединени заедно срещу насиливто в училище
UNICEF Bulgaria/2014/Maria Ivanova
09 Октомври 2019

Стартира кандидатстването на училищата за участие в програмата на УНИЦЕФ и Министерство на образованието на науката „Стъпки заедно“ - за създаване на сигурна училищна среда и превенция на насилието в училище. Разработването на програмата бе предшествано от 3-месечна кампания Заедно срещу насилието в училище, чиято цел бе да се повиши разбирането и чувствителността по темата. Тя бе подкрепена от над 20 медии, като официални партньори бяха Нова Броудкастинг Груп и Нетинфо.

Програмата ще се апробира в 5 училища с различен профил (населено място, големина, възраст на учениците) за период от 3 години (1 подготвителна и 2 пълни учебни години).

Ключово в подхода нa програмата ще бъде активното участие и съавторство на училищната общност през целия процес, още от подбора на пилотните училища, в които ще се осъществи тя. Доказано е, че ефективната работата върху проблема насилие изисква отговор на цялото училище.

Целта на програмата е създаване на сигурна и безопасна среда, която утвърждава училищна култура, основана на взаимно уважение, равно достойнство, справедливост.

Търсим информирано и компетентно участие на всички членове на училищната общност (с акцент върху отговорно въвличане на ученици и родители);

Програмата предвижда работа по следните направления:

 1. Повишаване на осведомеността, чувствителността и готовността на училищната общност за работа по проблемите на насилието и тормоза.
 2. Развитие на управленския капацитет на училищните ръководства и на координационните съвети за прилагане на цялостен училищен подход.
 3. Подкрепа на педагогическите специалисти за справяне с ролята и функциите им, свързани с превенцията на насилието и тормоза.
 4. Работа с учениците относно превенцията на насилието и тормоза.
 5. Подкрепа за участието на родителите в изграждането на сигурна и безопасна училищна среда.
 6. Развитие и ангажиране на силна училищна общност.
 7. Взаимодействие с местната общност.

Подборът на училища включва два етапа. На първи етап всички желаещи училища могат да попълнят този въпросник, с който заявяват желанието си за участие. На втори етап, в предварително подбрани училища, ще бъдат проведени срещи за представяне на приложението и стъпките на програмата. Крайното решение за включване след това училищата ще вземат на педагогически съвет.

Критериите за подбор включват:

 • училища от цялата страна, приоритетно средни училища;
 • училища с висока мотивация за работа по развиване на училищната общност и създаване на сигурна и безопасна училищна среда;
 • училища, идентифицирали ясни потребности от подкрепа за справяне с тормоза и насилието;
 • училища с взето решение на педагогически съвет за включване в програмата.

С нетърпение очакваме вашите кандидатури до 30.10.2019 г. на следните електронни адреси: myankova@unicef.org, t.predova@mon.bg. Лица за контакти по инициативата са г-жа Татяна Предова, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 359 02 92 17 441 и г-жа Мария Янкова, УНИЦЕФ-България, тел.:  
359 2 4928 235,  359 888 771 561.