Родителство в условията на COVID-19

Съвети за родители как да се справят с предизвикателствата на извънредното положение

СЗО
10 Април 2020
Създадеохме тези шест страници със съвети за родители, съвместно със Световната здравна организация и редица други партньори, за да помогнем на родителите да взаимодействат конструктивно с децата си във време на доброволна физическа изолация.