Представителят на УНИЦЕФ в България посети област Сливен

Детският фонд на Организацията на обединените нации подписа Меморандуми за разбирателство с 9 общини

УНИЦЕФ
д-р Джейн Муита посети децата от детска градина в Сливен
UNICEF Bulgaria/2018

16 Октомври 2019

Тази есен д-р Джейн Муита посети област Сливен за втори път в качеството си на Представител на Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) в България.

Една година след първото си посещение в областта д-р Муита проведе срещи в Областна администрация Сливен, в общините Нова Загора, Твърдица и Сливен, в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ (МБАЛ). Всички срещи имаха за цел да се изрази признанието на УНИЦЕФ за сътрудничеството и доброто партньорство с представителите на различни институции и власти на областно и местно ниво. По време на срещите всички страни затвърдиха своя ангажимент да продължат да споделят отговорността и да работят съвместно за ефективното въвеждане на международни стандарти и най-добри практики в областта на грижата и закрилата на децата, както е заложено в Конвенцията на ООН за правата на детето. Д-р Муита и г-н Атанас Атанасов, кмет на община Твърдица, подписаха и Меморандум за разбирателство и сътрудничество (МРС).

По-рано този месец кметовете на общините Велики Преслав, Венец, Каолиново, Нови Пазар и Шумен (област Шумен), както и кметовете на Вършец, Монтана и Боровци (област Монтана), потвърдиха, че подобряването на благополучието и защитата на правата на децата в България е приоритет в тяхната работа и подписаха също Меморандуми за сътрудничество с УНИЦЕФ.

Кметът на община Вършец подписва Меморандум за разбирателство с УНИЦЕФ България
UNICEF Bulgaria/2019

По време на посещението в Нова Загора д-р Муита посети Центъра за обществена подкрепа, създаден през 2016 г. с техническата подкрепа на УНИЦЕФ в ремонтирана сграда, предоставена от община Нова Загора и допълнително обзаведена от ИКЕА, в рамките на партньорството с УНИЦЕФ. Сред програмите, реализирани от Центъра, е инициативата на УНИЦЕФ „Да пораснем заедно – работилници за родители ПЛЮС“.

д-р Джейн Муита посети Центъра за обществена подкрепа, създаден през 2016 г. с техническата подкрепа на УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2019

„Окуражена съм, когато видя една добре функционираща социална услуга в подкрепа на децата и техните семейства и когато се срещна с толкова компетентен и мотивиран екип. Това е доказателство, че ако работим заедно, можем да постигнем отлични резултати за децата на България.“ сподели д-р Муита.

След добрия пример на Нова Загора и в отговор на искане за създаване на Център за обществена подкрепа, отправено от кмета на Твърдица, УНИЦЕФ ще предостави техническа помощ на общината за разработване на необходимите социални услуги, които ще взаимстват работните подходи на мобилните услуги в областите Шумен и Монтана – т.н. Семейно-консултативни центрове, подпомагани от УНИЦЕФ.

В РЗИ Сливен д-р Муита разговаря с директора, д-р Петя Балулова, за ползотворното съвместно сътрудничество в областта на ранното детско развитие и за разработването и реализирането на програма за патронажни сестри в област Сливен. Тази тема беше допълнително дискутирана и по време на срещата с д-р Васислав Петров, директор на болницата в Сливен. След успешната пилотна фаза на програмата за патронажни сестри, се очаква реализирането й на национално ниво чрез финансиран от ЕС проект на Министерство на здравеопазването.

В община Сливен д-р Муита се срещна със заместник-кмета г-жа Пепа Чиликова и обсъди наред с други въпроси устойчивостта на програмата „Да пораснем заедно – работилници за родители“, която се реализира изключително успешно в общината.

Представителят на УНИЦЕФ в България посети област Сливен
UNICEF Bulgaria/2019

Последната среща в област Сливен беше с областния управител г-н Чавдар Божурски. Д-р Муита заяви, че област Сливен може да служи за пример за добро партньорство и успешни практики, сред които програмата за домашни посещения, „Синя стая“ – щадящо пространство за разговори с деца, жертви на насилие и др. От своя страна г-н Божурски пое ангажимент да продължи да подкрепя инициативите на УНИЦЕФ в област Сливен.

 

Представителят на УНИЦЕФ посети Център за социална рехабилитация и интеграция, който се управлява от консултантско бюро „Напредък 7“ в Пловдив
UNICEF Bulgaria/2019

Двудневната визита завърши в Пловдив, където д-р Муита участва в Ден на отворените врати в Център за социална рехабилитация и интеграция, който се управлява от консултантско бюро „Напредък 7“ -  местна организация, която разработва иновативни модели и съобразява работата си с индивидуалните нужди на децата и семействата. Д-р Муита и г-н Иванов, мениджър на бюрото, посетиха Шекер махала (втората по големина ромска общност в Пловдив), за да се запознаят лично с огромните предизвикателства, пред които са изправени децата и младежите.