От къща на къща, от семейство на семейство - мобилен екип от социални работници подкрепят семейства

За година и половина екипите, назначени по пилотния проект „Европейска гаранция за детето“, са обхванали 2384 деца и 1759 родители в уязвимо положение

Юлияна Колева
Mобилен екип от социални работници подкрепят семейства в Стара Загора, благодарение на УНИЦЕФ и Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022
06 Октомври 2022