Област 1: Достъп

Инструменти за достъп

УНИЦЕФ
30 Ноември 2021

Проблеми и рискове

Увеличаване броя на децата, които не се записват в училище.

Карантината, затварянето на училищата, дистанционното обучение могат да доведат до загуба на мотивация за учене и някои деца да не продължават в следващия клас или образователната степен, да отпадат от училище или да предпочетат да учат неформално. 

Страх и нежелание у родителите да върнат децата си в училище, включително и недоверие в спазването на предложените от МОН и МЗ мерки 

Разходи за образование, които не позволяват на семействата да изпращат деца обратно в училищата; увеличаване на „детския труд“.

Трудности при децата от уязвими групи в ползването на дигитални технологии, което им пречи да участват пълноценно в образователния процес и да наваксват с учебното съдържание. 

Допълнителна финансова тежест за учителите за ИТ оборудване, достъп до интернет и онлайн ресурси.

Ограничаване достъпа до образование за децата със специални образователни потребности.  

Занижен контрол върху присъствието; слаб контрол върху ангажирането с образователни дейности. 

Разширяване достъпа на учениците и училищните екипи до технически средства и интернет

Мониторинг на присъствието и участието по време на пандемията

Ангажиране на родителите и семействата при завръщането на децата в училище 

Какво послание отправи вашето училище към родителите в началото на новата учебна година? Как то достигна до тях?

 • Индивидуални съобщения към всеки родител, относно връщането на децата към присъствени училищни занимания.
 • Информация как вашето училище се е погрижило да намали рисковете от инфекция и да спази национално препоръчаните мерки.
 • Успокойте родителите, че правите всичко възможно, за да се сведат до минимум рисковете за здравето на децата им.
 • Разпишете ясна система, ако ученик, учител или член на персонала прояви симптоми на COVID-19 – как, къде, колко време трябва да бъде изолиран и как ще продължи обучението, така че да се осигури приемственост през това време.
 • Помолете родителите за подкрепа и им обяснете как най-добре могат да допринесат за спокойното връщане на децата в училище, като спазват правилата, споделят своите притеснения и подкрепят ученето на децата си.
 • Използвайте различна комуникация спрямо нуждите на различни семейства: срещи в училище, телефонно обаждане, писмо/имейл, превод или посредничество от съсед, послание през друг родител, медиатор или социален работник.

Как училище е ангажирало родителите преди пандемията?

 • Прегледайте как училище е ангажирало родителите в предишни години: Открийте какво е сработило добре? Какво не е сработило добре? Защо? Какво бихте могли да направите по различен начин, за да може да се достигне до най-уязвимите семейства? Кой би могъл да ви помогне да се свържете с тях?
 • Организирайте среща „за по кафе“ за родители в училището.
 • Организирайте визита на родители в училището, за да ги запознаете с атмосферата и мерките.
 • Предложете семинари за родители по теми, които ги интересуват, включително срещи само за бащи или само за майки (може и онлайн събития).
 • Организирайте групи за подкрепа между самите родители.
 • Запознайте се с влиятелни членове на общността.
 • При необходимост провеждайте домашни посещения.
 • Работете с медиатори, лидери на общността, религиозни лидери, други родители или членове на общностите, за да се свържете с родителите.

Поддържайте връзка с професионалисти от социални услуги или други съответни служби, за да обсъждате възможни стратегии за ангажиране на родителите или да искате подкрепа за връзка със семействата, с които срещате затруднения.

Връщане на  на децата към приствени училищни занимания

Как вашето училище може да помогнете на учениците да се свържат отново с него и да се възвърнат отношенията между учениците и между учители и ученици.

 • Организирайте телефонен разговор с учениците или индивидуални срещи с учителите преди началото на учебната година.
 • Включете учениците в украсяването на училището/класната стая, за да отпразнувате завръщането си в училище.
 • Директорът на училището може сутрин да поздравява родителите и учениците на входа, за да се почувстват добре дошли, както и да посети всеки клас поотделно, за да посрещне учениците и да обясни какви възможности за подкрепа предлага училището и как могат да получат достъп до тях.
 • Проведете проучване сред учениците за техните нужди, очаквания и идеи за подобряване на училищната среда и училищния климат.
 • Организирайте занимания в класната стая, за да могат учениците да се свържат по между си, да изградят приятелства, да увеличат максимално възможностите за подкрепа от партньори в класната стая.

Как вашето училище подкрепя учениците в преход, на които предстои постъпване в 1-ви, 5-и или 8-и клас, както и ученици, които са новозаписани в училището?

 • Проведете въвеждаща среща за нови випуски и за техните родители (представяне на училището, на екипа, на наличните извънкласни дейности, на наличната подкрепа, обяснение на правилата в училището, ценности, както и какво се очаква от учителите, персонала, родителите и учениците).
 • Дайте възможност на учениците да обсъдят своите притеснения при постъпване в 1-ви, 5-и и 8-и клас и в групи да говорят за негативните си мисли и притеснения.
 • Създайте приятелска система, при която учениците от по-високите класове да подкрепят новите ученици, за да ги разведат в училището и да ги подкрепят през първите месеци.
 • Предложете програми след часовете за деца, които са тихи, изолирани или отдръпнати и които трудно намират приятели.

Как вашето училище поддържа контакт с ученици през периоди на хибридно и дистанционно обучение (затваряне на училището, карантина…

 • Учителите често говорят с учениците и показват, че са загрижени за тях (напр. видео съобщения, изпращане на имейли, телефонни обаждания…).
 • Създаване на рутинни срещи с учениците. Подканяйте учениците да се ангажират помежду си. Това може да стане чрез онлайн платформа за видеоразговори или чрез група в WhatsApp. Това може да е свързано, както с ученето, така и с това как се чувстват. Например учителите могат да използват техниката „Роза, шип и розова пъпка“, при която учениците споделят своята роза (нещо положително, което им се е случило днес), шип (нещо по-малко позитивно) и розова пъпка (нещо, което очакват с нетърпение в бъдеще).
 • Помислете как учениците могат да напишат благодарствени съобщения или да нарисуват картини за съученици, с които нямат връзка. Рисунките и съобщенията могат да бъдат изпратени по пощата или доставени до дома на детето от съученици, с които са съседи, учители, медиатори или други членове на общността. Насърчете учениците, изолирани вкъщи, да изпращат обратно писма или рисунки до класа.
 • Настройте pen-pal или phone-pal системи, при които ученик в класа е отговорен за изпращане на имейл или телефонно обаждане до съученик, който е в карантина у дома.

Партнирайте си с по-големи ученици, медиатори, неправителствени организации или членове на общността, за да се свържете с ученици, които не посещават училище по-дълго време.

Гарантиране, че всички деца ще се върнат в училище, и превенция на отпадането

Как вашето училище осигурява завръщането на всички ученици?

 • Съставете списък на учениците, които би трябвало да постъпят през настоящата година или да се завърнат в училище след затварянето през март (включително новозаписаните ученици).
 • Ако някое от децата не се върне в училище, свържете се със семейството и установете дали детето посещава друго училище. Проверете информацията и в другото училище.
 • Ако детето не е в което и да е училище, направете домашно посещение, за да разберете защо детето не посещава училище и да определите мерки за подпомагане завръщането на детето. Можете също така да информирате екипа за обхват, за да получите подкрепа.
 • Обсъдете с детето и семейството, за да разберете ситуацията и да оцените техните нужди. Обяснете, че в интерес на детето е да дойде на училище. Успокойте родителите, като представите мерките за здраве и безопасност във вашето училище. Когато е необходимо, информирайте родителите за съществуващите помощи и социални възможности и ги насочете към центрове за работа или социални служби. Уредете осигуряването на безплатни училищни пособия, учебници, храна и транспорт, където е необходимо. Обяснете как училището ще подпомага благосъстоянието на децата в този труден период и как учителите ще приветстват учениците в класа и ще подкрепят техните индивидуални потребности от учене. Опитайте да създадете система за менторство, като прикрепите възрастен, който да се грижи или да съветва детето в училище. Осигурете на детето достъп до извънкласни дейности. (Виж Инструменти 1, Инструмент 2, 3, 5).
 • Работете с медиатори и обществени организации в подкрепа на завръщането на всяко дете в училище.
 • Назначете координатор (ръководител на случая), който да поддържа връзка със семейството, детето и други заинтересовани страни и да разработва и наблюдава дейностите, организирани за връщането на детето в училище. Повечето училища имат планове за превенция на отпадането, така че семейството, детето и всички училищни служители да са наясно какво да направят, за да подпомогнат завръщането на детето в училище. (Виж Инструменти 6)
 • Работете с общината и образователните медиатори за идентифицирането на ученици, които са се завърнали от чужбина, но не са записани в училище.

Как вашето училище се грижи всички ученици да продължат образованието си?

 • Създайте списък на учениците, които може да са изложени на риск от отпадане. Това са деца с голям брой отсъствия; ниски резултати от обучението; ученици, които не са били в състояние да участват в дистанционно обучение по време на затварянето на училищата; ученици, които изостават много в сравнение със съучениците си; ученици, които са изправени пред предизвикателни лични или семейни обстоятелства поради пандемията от COVID-19 или по други причини (здравни, социални, икономически и др.). (Виж Инструмент 7)
 • Обсъдете ситуацията със семейството и ученика (вж. по-горе).
 • Предложете мерки в подкрепа на учениците, за да останат в училище. Това може да включва подкрепа за ученето, социална или икономическа помощ, подкрепа за благосъстояние и др. (Виж Инструмент 4)
 • Съдействайте си с Екипа за обхват на децата в риск, образователни медиатори, общини, неправителствени организации и други заинтересовани страни в общността за подкрепа на семейството с цел детето да остане в училище. (Виж Инструмент 5)

Как във вашето училище събирате, анализиране и докладвате данни за децата, които не се връщат на училище?

 • Какви данни събирате за деца, които не са се върнали на училище?
 • На кого трябва да съобщите за случаи на деца, които не са се завърнали в училище?
 • Какво ви показва информацията за отпадналите ученици или такива в риск от отпадане. Можете ли да очертаете техния профил (възраст, пол, клас, увреждане, история на образованието, лични и семейни обстоятелства)? Има ли модели на семейство, възпитание, принадлежност, начин на учене, които да обуславят риска от отпадане? Кой трябва да е наясно с тези модели? Как тези модели могат да ви помогнат да планирате по-добре своите интервенции?

Какъв механизъм за наблюдение и оценка ползвате, за да прецените кое работи най-добре за предотвратяване на отпадането и подобряване на ангажираността на учениците в училище?

Разширяване достъпа на учениците и училищните екипи до технически средства и интернет

Каква информация събира вашето училище, за да помогне на ученици и служители по време на възможни периоди на дистанционно обучение, като например карантина?

 • Съставете списък на всички ученици (чрез въпросник или разговор с класните ръководители), които нямат достъп до компютър, мобилен телефон, интернет или електричество у дома или чиято достъпност е ограничена поради увреждане, липса на помощни технологии, липса на подкрепа или поради ограничен брой устройства/данни за семейството, достатъчно пространство за учене у дома (бюро, стол, светлина, тишина).
 • Съставете списък на персонала, който няма достъп или има ограничен достъп до компютри/интернет/мобилни телефони.

Какви възможности проучва вашето училище, за да увеличи техния достъп до технологии?

 • Предоставете списъци на организации, които могат да осигурят ИТ оборудването, достъпно за обществеността (библиотеки, интернет кафенета, младежки центрове, неправителствени организации, общинска служба…);
 • Осигурете по-голям достъп до училищната компютърна зала (допълнителни часове);
 • Създайте механизъм, чрез който учениците и/или персоналът могат да заемат училищно ИТ оборудване, когато са в карантина;
 • Обърнете се към бизнеса за предоставяне на ИТ оборудване;
 • Мобилизирайте общността да подкрепя ученици и учители с ИТ оборудване (дарения, временно предоставяне);
 • Партнирайте си с фирми, филантропи и неправителствени организации, за да осигурите ИТ оборудване, свързаност и интернет за учениците и персонала;
 • Ако е възможно предоставете на персонала ваучер за интернет или достъп до ИТ оборудване.

Какви възможности проучва вашето училище, за да увеличи достъпа на учениците до място за учене?

 • Клубове за домашна работа в общността (НПО, община, семейни служби, младежки клубове).
 • Възможност да останат в училище след час, за да учат и да пишат домашни.

Популяризиране на групи за подкрепа от връстници в училище, в домовете на учениците и/или онлайн.

Мониторинг на присъствието и участието по време на пандемията

Как вашето училище адаптира системата си за мониторинг на отсъствия, за да отрази карантина и дистанционно обучение?

 • Гарантиране, че учениците няма да бъдат наказвани, когато се налага да се самоизолират у дома.
 • Мониторинг на посещаемостта при дистанционно обучение чрез данни за влизане в онлайн обучение, участие в онлайн клас, организиран от учителя, участие в дистанционна дискусия (WhatsApp, имейл, телефон, Zoom, Teams…).
 • Мониторинг на ангажираността с обучението, а не на посещаемостта, чрез разговор по телефон и имейл с детето и/или родителите, подаване на задание или снимки на проект (по имейл, поща…), дневници за дистанционно обучение (дневник, попълнен от ученика и/или родителите), разговори с неправителствени организации и доброволци, работещи с деца в общности с ограничен достъп до технологии.

Как вашето училище информира родители и ученици за отчитането на промените в начина на присъствие и участието в обучението?

 • Писмо, насоки за родители и ученици;
 • Срещи с родители/ученици;
 • Резюме, направено от всеки класен ръководител;

Информиране на медиатори, социални служби или общински персонал, работещ с деца и семейства.