Ние сме най-добрите автори на собствените си истории

В Международния ден на жената поставяме фокус върху ролята на момичетата и жените с увреждания за изграждане на по-устойчив свят

Мария Александрова
Мария Александрова младежки застъпник за приобщаващо образование
UNICEF/UN0334713/Nabrdalik VII
08 Март 2022

Международният ден на жената (МДЖ) е от особено значение, тъй като насочва вниманието към част от населението, която дълго време е била избутвана в ъгъла и игнорирана. За мен като млада жена с увреждане денят служи и като възможност да отдам нужното уважение на невероятните жени, които са проправяли пътя преди мен, докато изковавам своя собствен отпечатък като застъпник за правата на хората с увреждания и участието на младите хора. Тазгодишната тема на МДЖ е

„Равенство между половете днес за едно устойчиво утре“.

За мен това наистина обхваща нещото, за което жените са се борили през цялото време – свят, в който чрез сътрудничество да създаваме по-добро бъдеще за всички. Едно от най-големите предизвикателства пред тази цел – и фокус на тазгодишната кампания – е изменението на климата. През последните години видяхме как младите хора правят така, че гласът им да се чуе, и изискват адекватни действия от отговорните лица, но хората с увреждания, особено жените, в голяма степен са изключени от този разговор.

Това, което хората най-често не осъзнават, е, че изменението на климата допълнително изостря съществуващите проблеми за момичетата и жените с увреждания – като достъп до здравни грижи и работни места, продоволствена несигурност, недостъпна инфраструктура и жилища, както и много други. Този пропуск може да бъде премахнат чрез включване на хора с увреждания, особено жени, в органите за създаване на политики.

Крайно време е и в училище да започне да се преподава климатична грамотност и да се гарантира, че тези знания и материали са достъпни за подрастващи момичета с различни увреждания.

Ние, хората с увреждания, можем чрез преживелищния си опит да посъветваме всички тези, които вземат решения за съдбите на другите, как например да създавате достъпна среда за хората, търсещи убежище, или да облекчавате факторите, водещи до затруднения при пътуване, както и много други.

Като глобален посланик на платформата U-Report на УНИЦЕФ, имах възможността да присъствам на форума на високо ниво между Европейския съюз и Африканския съюз и да представя гласовете на над 450 000 младежи, които участваха в кампанията #YourVoiceYourFuture („Твоят глас, твоето бъдеще“). Тя даде трибуна на младежи от Африка и Европа да изразят гласа си по важни теми, включително изменението на климата. Кулминационното събитие от нея се проведе в Брюксел. Докато бях там, се погрижих да се застъпя за приобщаващото образование и дори посочих някои пренебрегнати аспекти от осигуряването на достъпна среда за хора като мен. Приобщаването ми ме накара да се почувствам овластена и да усетя, че реално допринасям за по-доброто отношение към моята общност. Ето защо е изключително важно момичетата и жените с увреждания да използват тазгодишния Международен ден на жената и да тласнат разговора напред. Както вече съм казвала

ние сме най-добрите автори на собствените си истории.

Заслужаваме да не се притесняваме например къде бихме пренощували вследствие на разселване, продиктувано от изменението на климата или дали ще можем да посетим медицински специалист. Решението на тези и други подобни проблеми е доста просто – политиците трябва да създадат механизми, които да позволяват на различни жени да дават своя принос по разнообразни въпроси. Това е полезно не само от хуманитарна гледна точка, но и от икономическа. Като хора, които са се сблъсквали с различни пречки, жените с увреждания могат да предвидят някои проблеми, дори още преди те да са възникнали. От ключово значение е да не се допуска момичетата и жените с увреждания да станат климатични бежанци или по-лошо – ако това се случи, да бъдат изоставени.  Предвиждането на даден проблем и справянето с него, преди да се прояви, определено е по-рентабилно, отколкото да се опитвате да го отстраните след появата му.

За тазгодишния Международен ден на жената бих искала хората да запомнят някои неща:
  1. Жените заслужават място на масата за вземане на решения. Истинското равенство между половете означава хората да работят заедно, за да създадат едно по-устойчиво бъдеще. Използвайте силата на технологиите и дигиталната свързаност, за да мобилизирате подкрепа за момичета и жени с увреждания от целия спектър на полове, етноси, религии, сексуалност и др. Ако „климатичната лодка“ се клати, всички ще потънем и никой няма да излезе сух от нея.
  2. Към моите посестрими жени с увреждания от целия свят – знам, че борбата за правата ни може да бъде изтощителна и понякога се чувстваме сякаш сме сами. Но не сме сами. Има толкова много хора, които се борят заедно с нас и разбират през какво сме преминали. Ако се чувствате сами, не забравяйте, че има едно двадесетгодишно момиче от България, което е с вас във всяка крачка от пътя.

  Мария, на 20 години, студентка с церебрална парализа, България