Младежки манифест в подкрепа на сигурната училищна среда

Младите хора искат да спрат насилието в училище. Вижте как

УНИЦЕФ
UNICEF/UN0261565/Hearfield

21 Януари 2020

За твърде много ученици по света училището е опасно място. Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ попита младите хора от различни места по света за техния опит, свързан с насилието и тормоза в и около училищата и какво според тях трябва да се направи, за да се реши този проблем.

Откликът беше изключителен, като над 1 милион млади хора споделиха мнението си с нас. Повече от двама на всеки трима млади хора заявиха, че насилието и тормозът в и около училищата ги притесняват. Но те също така имат и идеи какво могат да направят учениците, родителите, учителите и правителствата, за да помогнат училищата да станат по-безопасни.

Събрахме на живо над 100 младежи от целия свят, за да обобщят мненията и препоръките на техните над 1 милион връстници и да изработят т.нар. Младежки манифест за спиране на насилието и тормоза в училище. Ето как те си представят решението на проблема:

Общи принципи:

Многообразие и толерантност

Равенството е в основата на насърчаването на многообразието и толерантността в училище. Равенството трябва да се учи и демонстрира у дома и да се затвърждава в училище. Трябва да осъзнаваме, че всички сме равни. Нашите различия, включително култура, пол, идентичност, увреждане, сексуална ориентация, националност, раса, етническа принадлежност, миграционен статут и религия, ни правят уникални и трябва да бъдат по-скоро празнувани, а не да ни разделят. Нашите учебни програми, учители, общество, медии и институциите, като напр. правителството, носят отговорността да насърчават, практикуват и гарантират, че училището е сигурно и приобщаващо пространство за всеки. Те носят отговорност за премахване и предотвратяване на стереотипите и дискриминацията, които ни пречат да постигнем равенство в класната стая и изобщо.

Защита за всички ученици

При спазване на принципа на мирно, основано на уважение съвместно съществуване и в качеството им на институции, чрез които може да се постигне промяна, училищата, като си взаимодействат с родителите, нашите връстници и обществото като цяло, трябва да се грижат, да подкрепят и защитават всички ученици – тези, които са пострадали от насилие и тормоз и тези, които проявяват такива.

 

Ние се ангажираме:

:: Да бъдем добри!

Ангажираме се да се отнасяме с уважение и внимание към нашата ученическа общност и да говорим открито, когато е безопасно да го правим. Добротата е отговорност, която започва с всеки един от нас.

:: Да съобщаваме за насилие и тормоз

Поемаме ангажимент да разбием табутата и стигмата около подаването на сигнали за насилие и тормоз. Ще се обръщаме към отговорните лица, на които вярваме като напр. учителите, училищните психолози, представителите на общността и другите ученици, когато станем свидетели или разберем за насилие и тормоз в и около училището. Също така поемаме отговорност да създадем канали за подаване на сигнали за насилие и тормоз, управлявани от нас самите, младите хора.

:: Да предприемаме действия

Ангажираме се да стартираме и да подкрепяме инициативи, които насърчават единството, любознателността и взаимното уважение у дома, в училище и в нашите общности – включително онлайн.  Ще се защитаваме взаимно и един друг ще си пазим гърба. [#I’veGotYourBack]

Ние настояваме:

:: Да ни приемате насериозно

Настояваме нашите родители, настойници, учители, институции, политици и общности да зачитат човешките ни права и достойнство, нашето равенство, желанието ни да живеем в хармония - в среда без насилие под каквато и да е форма. Настояваме там, където има насилие и тормоз, на тях да се реагира с необходимата бързина, без да се утежнява ситуацията на самото дете или младеж.

:: Да установите ясни правила

Настояваме за защита и предотвратяване на всички форми и нива на насилие и тормоз в училищата – това трябва да бъде регулирано от ясни правила и планове за действие, за да се даде възможност за реформа и достъп до сигурна училищна среда за всички.

:: Да приемете закони, забраняващи оръжията

Настояваме политиците да приемат и приложат закони, забраняващи наличието и използването в училищата на всякакви предмети, които служат за оръжие, включително, но не само, огнестрелно оръжие и ножове.

:: Да гарантирате безопасността ни при отиване и връщане от училище

Настояваме за безопасност, когато отиваме и се връщаме от училище. Не искаме никой да ни наранява по никакъв начин. Също така настояваме да бъдем защитени от закона, както и за наказания за тези, които го нарушават.

:: Да гарантирате сигурна училищна среда

Настояваме за безопасна среда в училище, включително в сградите и прилежащите пространства като игрищата. Искаме коридорите, класните стаи и тоалетните да бъдат достатъчно добре осветени. Очакваме да има мерки за безопасност като квалифицирани охранители и камери там, където е уместно. Работещите в училищата и учениците трябва да бъдат инструктирани какво да правят в случай на извънредно положение.

:: Да се обучат учителите и училищните психолози

Настояваме учителите и училищните психолози да преминат обучение как да идентифицират, реагират, подкрепят и насочват към подходящи услуги учениците, които са засегнати от проблемите на насилието и тормоза в училище. Обучението трябва да осигури на учителите и училищните психолози необходимата емоционална интелигентност за справяне с проблемите на приобщаването и многообразието и за осигуряване на позитивна дисциплина за всички деца.

:: Да се реагира подобаващо на сексуалното насилие

Настояваме всички училища да обучават всички ученици, независимо от тяхната възраст, пол, увреждане, религия, раса и сексуална ориентация, да зачитат взаимно физическите и сексуалните си граници. Всички училища трябва да осигурят достъпни и надеждни канали за подаване на сигнали за случаи на сексуален тормоз и посегателство между ученици (независимо дали физическо, психологическо, емоционално и/или вербално).


Манифестът беше представен на министрите, посетили Световния форум за образование през януари 2019 г. Събитието – с домакини УНИЦЕФ, Global Citizen, JCI и Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца и с участие на Министерството на международното развитие на Обединеното кралство и Инициативата на ООН за образование на момичетата, предшествано от фестивала „Мандела 100“  на движението Global Citizen – беше част от глобалната кампания на УНИЦЕФ #ДаСпремНасилието.