Младежи-изследователи от Бургас, Сливен и Стара Загора проучиха важни за общностите им проблеми

Бихме искали препоръките, които даваме, да бъдат чути и взети предвид при взимането на решения, заявиха те

УНИЦЕФ
Младежи-изследователи от Бургас, Сливен и Стара Загора проучиха важни за общностите им проблеми
UNICEF Bulgaria/2022
06 Юни 2022

Бихме искали нашите усилия, проблемите, които сме откроили в сферата на образованието и здравеопазването и препоръките, които даваме, да бъдат чути и взети предвид при взимането на решения за бъдещето на децата. Това споделиха трите екипа от 14 младежи от Бургас, Сливен и Стара Загора, които се включиха в програмата за младежко и детско участие „Деца-изследователи“, осъществявана в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България. 

В края на април младежите се събраха на тридневен пролетен лагер, по време на който обмениха събраната от тях информация, откритията си и това, което ги е вдъхновило. С помощта на техните ментори и на експерти от УНИЦЕФ младежите подготвиха презентации, с които да представят изследванията си пред връстници и пред различни представители на местните общности в родните им градове. 

УНИЦЕФ в партньорство с Националната мрежа за децата привлякоха младежи от Бургас, Сливен и Стара Загора, които станаха част от детското и младежко участие в пилотния проект „Европейската гаранция за детето“ в България. С помощта на ментори от местни организации, младежите изследваха теми за достъпа на уязвими групи деца до здравеопазването и образование, като сами избраха конкретните проблеми, важни за техните общности. 

Младежи от Сливен

Образованието в сегрегираните училища в Сливен е с недобро качество и дисциплина, но предпочитано заради опасения от дискриминация другаде, установи проучването на младежите от Сливен. Още за проучването може да видите тук.

Учениците от малцинствата в Бургас отпадат от училище предимно заради липса на подкрепа от родителите, учителите и връстниците, установи проучването на младежите от Бургас. Още за проучването им може да видите тук.

Младежи от Бургас
Младежи от Стара Загора

Нужна е системна подкрепа за децата със синдром на  Даун – от детската градина до започването на работа, посочват младежите-изследователи от Стара Загора. Още за проучването им може да видите тук.

„Хареса ни да научаваме нови неща, да събираме информация, да общуваме с хората и да навлизаме в конкретика в проблемите“, разказаха младежите по време на пролетния лагер. „Така сме не просто странични наблюдатели, а реално виждаме как може да се работи за преодоляване на проблемите, които установихме,“ допълват те.  

Общуването с деца от други градове, обменът на опит и излизането извън познатия приятелски кръг, също беше посочено от младежите като важна част от програмата, която ги е обогатила, вдъхнала им е по-голяма самоувереност и е разширила уменията им.   

„Достигането до по-широка публика с подкрепата на организаторите и на менторите, дава увереност, че гласът на децата и младежите може да бъде чут“.

Това казаха младежите във връзка с публичните представяния на изследванията им. 

Те споделиха намерението си да продължат да бъдат активни и да търсят промяната по изследваните от тях въпроси и в бъдеще, както и да информират своите връстници за това как и те могат да се ангажират. В същото време изразиха надежда, че ще бъдат подкрепени в усилията си за промяна и от хората, взимат решенията и правят политиките за децата на местно и национални ниво. 

Пилотният проект „Европейска гаранция за детето“ в България се изпълнява с финансиране на Европейската комисия и с подкрепата на УНИЦЕФ. 

Още за младежкото и детско участие вижте тук  

Този проект е финансиран от Европейския съюз   

© УНИЦЕФ-България, 2022 

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват офоцоална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се ползва информацията, която се съдържа в този материал. 

Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria