Климатичните промени и вашите права: как ви влияят

Кризата с климата е криза на правата на децата

УНИЦЕФ
Семейства, пострадали от климатичните промени са жертви на наводнения
София Паез
11 Август 2021

В това ръководство, адаптирано от наръчника Млади климатични активисти в Латинска Америка и Карибите, разработено от млади активисти и експерти на УНИЦЕФ, е обяснено колко са важни защитата и зачитането на правата на всички хора, особено на децата и младежите.

 Влияят ли климатичните промени на вас?

Климатичните промени пряко засягат вашите права, като правото на храна, чист въздух и вода, образование, здравеопазване, развитие и др.

Децата са особено уязвими, тъй като климатичните промени застрашават способността им да оцеляват, да растат и да процъфтяват. 

Деца са свидетели на опустошителното въздействие на климатичните промени - засушавания, опустиняване и други
Мука Испахани

Как можете да подпомогнете защитата на правата си?

Познаването на вашите права ви помага да се застъпвате за действия в областта на климата на всички нива с оглед насърчаване, защита и гарантиране на тези права. Всички деца също имат конкретни права, посочени в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Деца от цял свят с различен произход, народност и култура
Мука Испахани

Коренните населения са важна група за действие в областта на климата    

Опитът на коренните населения в адаптирането към екологичните промени е от съществено значение за глобалните действия в областта на климата. Но климатичните промени засягат коренните населения твърде много, тъй като оказват влияние върху природните ресурси, на които те разчитат.

Правата им трябва да се популяризират и защитават.

Семейства, пострадали от климатичните промени са жертви на наводнения
София Паез

 Действията в областта на климата трябва да адресират глобалното неравенство 

Климатичните промени засягат в прекомерна степен хора, които вече са подложени на дискриминация, неравенства и маргинализация.

Затова фактори като: пол, раса, етническа принадлежност, географско положение, социално-икономическо положение и други трябва да се вземат предвид, за да се гарантира реализирането на правата на всички.

 

Деца - активисти за климатични действия срещу климатичните промени
София Паез

Имате право на информация и участие в действия по климата

1. Научете как влияят климатичните промени върху вашите права.

2. Поискайте достъп до точна и достоверна информация за климатичните промени.

3. Изразявайте мнението си и дръжте правителствата отговорни за действията по климата.

4. Участвайте активно в процеси за вземане на решения по действията по климата.

Ваш ред е

Обичате ли да пишете в блог, да създавате визуално съдържание или да пишете стихове? Можете да споделите мислите си за това как климатичните промени влияят върху вашата общност или как предприемате действия по климата. Изпратете материала си чрез Voices of Youth, като следвате тези стъпки.

💡 Търсите вдъхновение? Прочетете някои от блоговете и изгледайте видеоклиповете, създадени от млади климатични активисти тук.

И погледнете нашия наръчник „Climate Action, The Essentials“ („Климатични действия – най-важното“), за да разберете и да предприемете действия срещу климатичните промени.