Как ще изглежда връщането в училище по време на пандемията от COVID-19

Какво трябва да знаят родителите за отварянето на училищата във времената на коронавируса

УНИЦЕФ
Какво трябва да знаят родителите за отварянето на училищата във времената на коронавируса
IN-HOUSE IDENTIFIER:_36A2686UNIQUE IDENTIFIER:COPYRIGHT:©
11 Септември 2020

Животът по време на пандемията от COVID-19 е труден както за родителите, така и за децата. Връщането в училище е важна и, да се надяваме, очаквана от вас и от децата стъпка, но и вие, и те вероятно си задавате многобройни въпроси. Тук ще намерите най-актуалната информация какво да се очаква и как можете да подкрепите своя малък ученик.

Кога и как ще се отворят отново училищата?

Свидетели сме на бавно увеличаване на броя на децата, които се завръщат по класните стаи. Над един милиард деца все още не са на училище поради националните мерки за затваряне на училищата. Но към момента 105 от общо 134 държави, които затвориха училищата (78 процента), вече решиха да ги отворят. 59 от тези 105 страни вече отвориха училищата или планират да ги отворят скоро. [Към края на август 2020 г.]

Като се вземат предвид трудностите в ситуацията и различията по цял свят, държавите се намират на различни етапи по въпроса как и кога планират да отворят училищата. Решенията обикновено се вземат от националните или щатските власти, често пъти съгласувано с местните органи. Когато вземат решение дали да отворят училищата, властите следва да преценят ползите и рисковете за образованието, общественото здраве и социално-икономическото положение при местните условия. Висшият интерес на всяко дете трябва да е в центъра на тези решения, като се използват най-добрите налични доказателства, но как точно да изглежда отварянето ще е различно за различните училища.

Безопасно ли е за детето ми да се върне на училище?

Решенията за контролните мерки в образованието и за затваряне и отваряне на училищата трябва да съответстват на решенията за други мерки в общността като поддържане на физическа дистанция и опазване на общественото здраве. По принцип отварянето на училищата не е самостоятелна мярка, а е част от поредицата действия за връщане към нормален живот в страните, включително отваряне на предприятия, обществения транспорт и търговски обекти.

Изключително важно е училищата да планират напред и да помислят за евентуални допълнителни мерки, за да се погрижат учениците, учителите и останалият персонал да бъдат в безопасност след връщането си, а общностите спокойно да изпратят децата си обратно в училище.

Връщането в училище вероятно ще е малко по-различно от онова, с което вие и вашето дете сте свикнали. Възможно е училищата да отворят пак за определен период и след това да се вземе решение за повторно временно затваряне в зависимост от местните условия. Поради променящата се обстановка властите ще трябва да са гъвкави и готови да се приспособят, за да осигурят безопасността на всяко дете.

Какви предпазни мерки трябва да предприеме училището, за да не допусне разпространение на вируса на COVID-19?

Отварянето на училищата трябва да се вписва в общите здравни мерки на всяка държава в отговор на COVID-19, за да допринесе за предпазването на учениците, персонала, учителите и семействата. Ето някои практически мерки, които училищата могат да предприемат:

  • Стъпаловидно започване и приключване на учебните занятия
  • Стъпаловидно хранене в училищния стол
  • Преместване на занятията във временни помещения или на открито
  • Преминаване на смени с цел намаляване на размера на паралелките

Водоснабдяването и хигиената са решаващи за безопасното отваряне на училищата. Административните ръководители следва да обмислят възможностите за подобряване на хигиенните мерки, включително миене на ръцете, кашляне и кихане в свит лакът, поддържане на физическа дистанция, почистване на помещенията и безопасно приготвяне на храната. Освен това административният персонал и учителите трябва да бъдат обучени да следят за поддържането на физическа дистанция и за училищната хигиена.

Какви въпроси да задавам на учителя на моето дете или на директора на училището?

В такива тревожни времена на сътресения е естествено да възникват многобройни въпроси. Полезно е примерно да попитате:

  • Какви мерки е предприело училището за безопасността на учениците?
  • Как училището ще се погрижи за психичното здраве на учениците и ще се бори срещу стигматизацията на преболедувалите?
  • Как училището ще насочва децата, които се нуждаят от специализирана подкрепа?
  • Ще се промени ли след отварянето политиката на училището по отношение на предпазването и тормоза?
  • Как мога да подкрепя усилията на училището да осигури безопасност, включително чрез родителските комитети или други мрежи?

Какво да направя, ако детето ми е изостанало в учението?

Учениците по цял свят проявиха огромно желание да продължат да се обучават. Упорито учеха уроците си при трудни обстоятелства с всеотдайната подкрепа на учители и родители.

Все пак много деца ще се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да наваксат пропуснатото след отварянето на училищата.

Редица училища разработват планове за допълнителни занятия, в които учениците да наваксат пропуснатото. Сред тях може да се посочат занятията по преговор в началото на годината, програмите след учебните часове и допълнителните домашни задачи. Като се има предвид възможността голям брой училища да не отворят на пълен работен режим или за всички класове, училищата може да прилагат „хибридни“ модели – съчетание от обучение в класната стая и дистанционно обучение (самостоятелна работа с домашни и учене с помощта на радио, телевизия или онлайн).

Осигурете допълнителна подкрепа на вашето дете у дома, като създадете дневен режим около училището и училищните задачи. Това ще им помогне, ако се чувстват неспокойни или са разсеяни.

Може да пожелаете да се свържете с учителя на детето или с училището, за да задавате въпроси и да се осведомявате. Непременно ги уведомете, ако детето се сблъсква със специфични предизвикателства като например загуба на близък или повишена тревожност поради пандемията.

Какво да направя, ако на детето му е трудно да се върне към „училищен режим“?

Запомнете, че детето ще се справя със стреса поради продължаващата криза по начин, който се различава от вашия. Създайте подкрепяща възпитателна среда и реагирайте положително на въпросите на детето и изразяването на неговите чувства. Покажете, че го подкрепяте и му обяснете, че не е просто в реда на нещата, а е съвсем нормално понякога да се чувстват раздразнени или разтревожени.

Помогнете на децата си да спазват дневния си режим и превърнете учението в игра, като го вплитате в битови дейности като готвене, в семейни четения или игри. Друга възможност е да се присъедините към родителска или общностна група, за да се свържете с други родители, които преживяват същото, да споделяте опит и да получите подкрепа.

 


УНИЦЕФ работи с правителствата, като ги подпомага при вземането на решения. Обединихме усилията си със Световната здравна организация, ЮНЕСКО и Световната банка за публикуването на нови насоки за отварянето на училищата, които може да намерите тук на английски, арабски, испански, китайски, португалски и френски. Насоките съдържат въпросите, които следва да бъдат поставени, и стъпките, които да бъдат предприети преди, по време и след отварянето на училищата, за да се осигури безопасността на учениците, учителите, останалия училищен персонал и семействата.