Как учителите да говорят на децата за COVID-19

Съвети как да разговаряме по подходящ за възрастта начин, който успокоява и предпазва децата

УНИЦЕФ
Учителка помага на дете да си измие ръцете в детската градина
UNICEF/UNI40657/Pirozzi
02 Юни 2020

Хората по света вземат предпазни мерки, за да защитят себе си, семействата и общностите си от COVID-19 и същевременно е важно децата да продължат да учат, и то в среда, която е дружелюбна, изпълнена с уважение, приобщаваща и осигуряваща подкрепа за всички.

Училището и учителите играят жизненоважна роля в това отношение. Споделянето на точна информация и научно обосновани факти за COVID-19 ще помогне да се разсеят страховете и тревогите на учениците за болестта и ще подсили способността им да се справят с вторичните последствия в живота.

Ето някои предложения как учителите да работят с ученици на различна възраст
(предучилищна възраст, начално училище, прогимназия и горен курс) за предотвратяване и контрол на разпространението на COVID-19 и други вируси. Всички разговори или дейности неизменно трябва да отчитат специфичните детски потребности и указанията на училищните, общинските и/или държавните органи и да се основават на авторитетни източници, като например УНИЦЕФ и Световната здравна организация.

Предучилищна възраст

 • Да се обърне внимание главно на добрите хигиенни навици, като например да се кашля и киха в лакътя и да се мият ръцете. Повече информация и полезни материали за COVID-19 ще намерите тук.
 • Един от най-добрите начини децата да се пазят от коронавируса и други болести е просто да се научат редовно да мият ръцете си в продължение на поне 20 секунди. Не е нужно разговорът да плаши децата. Пейте песничка или танцувайте, за да е забавно ученето. 
 • Съставете си план да проследявате как децата мият ръцете си и намерете начини да ги възнаграждавате, когато мият ръцете често/навреме.
 • Използвайте кукли, за да покажете симптомите (кихане, кашляне, треска), какво да се направи, ако на децата им е лошо (например боли ги главата, боли ги коремът, горещо им е или са отпаднали), и как се успокоява болен (което възпитава емпатия и навици за безопасна грижа).
 • Когато е време да играят в кръг, научете децата да стоят на разстояние, като се упражняват да разперват ръце или „да размахват криле“ – трябва да са на достатъчно голямо разстояние едно от друго, за да не се докосват.

 

Начално училище

 • Вслушвайте се в детските тревоги и отговаряйте на въпросите по подходящ за възрастта начин – не ги заливайте с прекомерна информация. Насърчавайте ги да изразяват и споделят чувствата си. Обсъждайте различните чувства, които може да преживяват, и им обяснявайте, че това е нормална реакция на ненормално положение.
 • Наблягайте на това, че децата могат да направят много, за да пазят себе си и другите. Например запознайте ги с понятието „социална дистанция“ (да стоят на разстояние от приятелите, да избягват струпването на хора, да не докосват другите, ако не е необходимо и т.н.). Също така наблегнете на добрите хигиенни навици като кашляне и кихане в лакътя и миене на ръцете. 
 • Помогнете на децата да разберат основните принципи на предотвратяването и контрола на заболяванията. Използвайте упражнения, за да покажете как се разпространяват вирусите. Така например може да сложите оцветена вода в аерозолно шише, да напръскате с нея бяла хартия и да наблюдавате докъде стигат капчиците.
 • Покажете защо е толкова важно ръцете да се мият със сапун в продължение на 20 секунди. Например сложете малко брокат на ръцете на ученика и след като измие ръцете само с вода, погледнете колко много брокат е останал по ръцете. След това нека да измие ръцете със сапун и вода в продължение на 20 секунди и да види, че брокатът е изчезнал.
 • Нека учениците да анализират текстове, за да открият високорисковите постъпки и да предложат начини за промяна. Например учителят е настинал, но идва на работа. Киха в шепата си. Подава ръка да се здрависа с колега. Избърсва ръцете си с кърпичка и влиза в класната стая за учебния час. Кои от постъпките на учителя са рискови? Как е трябвало да постъпи?

 

Прогимназия

 • Вслушвайте се в тревогите на учениците и отговаряйте на въпросите им.
 • Наблягайте на това, че учениците могат да направят много, за да пазят себе си и другите. Например запознайте ги с понятието „социална дистанция“ и наблегнете на добрите хигиенни навици като кашляне и кихане в лакътя и миене на ръцете. 
 • Напомнете на учениците, че могат да споделят хигиенните навици в семейството.
 • Насърчавайте учениците да се противопоставят на стигмата и да се борят с нея. Обсъждайте реакциите, които може да са наблюдавали около проявите на дискриминация, и обяснете, че това са нормални реакции при извънредно положение. Насърчавайте ги да изразяват и споделят чувствата си, но същевременно обяснявайте, че страхът и стигмата още повече влошават и без това трудното положение. Думите имат значение и използването на език, който затвърдява съществуващите стереотипи, може да попречи на хората да постъпят така, че да се предпазят. Запознайте се с някои съвети какво да се казва и какво да не се казва, когато се говори за коронавируса с деца.
 • Насърчавайте гражданската активност на учениците при разпространяването на факти за общественото здраве.
 • Включвайте здравната просвета в други учебни предмети. В часовете по природни науки може да се изучават вирусите, предаването на болестите и значението на ваксините. В часовете по обществени науки може да се обърне внимание на пандемиите в историята и развитието на политиката за опазване на общественото здраве.
 • Нека учениците сами изработят съобщения и плакати за училищната система за разпространяване на съобщения.
 • Часовете по медийна грамотност могат да развият критичното мислене у тях, да ги научат да участват ефективно в комуникацията и да станат активни граждани, което ще подобри уменията им да разпознават дезинформацията.

 

Горен курс

 • Вслушвайте се в тревогите на учениците и отговаряйте на въпросите им.
 • Наблягайте на това, че учениците могат да направят много, за да пазят себе си и другите. Например запознайте ги с понятието „социална дистанция“ и наблегнете на добрите хигиенни навици като кашляне и кихане в лакътя и миене на ръцете. 
 • Насърчавайте учениците да се противопоставят на стигмата и да се борят с нея. Обсъждайте реакциите, които може да са наблюдавали около проявите на дискриминация, и обяснете, че това са нормални реакции при извънредно положение. Насърчавайте ги да изразяват и споделят чувствата си, но същевременно обяснявайте, че страхът и стигмата още повече влошават и без това трудното положение. Думите имат значение и използването на език, който затвърдява съществуващите стереотипи, може да попречи на хората да постъпят така, че да се предпазят. 
 • Включвайте здравната просвета в други учебни предмети. В часовете по природни науки може да се изучават вирусите, предаването на болестите и значението на ваксините. В часовете по обществени науки може да се обърне внимание на пандемиите в историята и вторичните последици от тях, както и да се проучи как обществената политика може да утвърждава толерантността и спойката в обществото.
 • Нека учениците съставят свои публични съобщения чрез социалните медии, радиото и дори местните телевизионни канали.
 • Часовете по медийна грамотност могат да развият критичното мислене у тях, да ги научат да участват ефективно в комуникацията и да станат активни граждани, което ще подобри уменията им да разпознават дезинформацията.