Детските центрове за застъпничество и подкрепа на деца в риск от насилие не затварят в пандемията

Как с помощта на СЖББ и УНИЦЕФ едно семейство в риск получи подкрепа

Кимбърли Крискейдън
Майка и дете бежанци получават подкрепа от Съвета на жените бежанки в България, подкрепен от УНИЦЕФ
Съвет на жените бежанки в България
09 Декември 2020

Ограничителните мерки поради COVID-19 водят до големи предизвикателства за  Емилия*, бежанка и омъжена майка на две деца, живееща в България. Тя изпитва затруднения с приспособяването към новия живот с по-нископлатени работни места, по-малко социални възможности и език, който все още не е усвоила.

След това настъпва пандемията. Училищата затварят и синът и дъщеря ѝ учат от вкъщи. Съпругът ѝ губи работата си, превръщайки я в единствения отговорен за издръжката на  семейството. Финансовият стрес и напрежение в домакинството се повишават. След като специалистите от  Съвета на жените бежанки (СЖБ),  подкрепен от УНИЦЕФ, получават  сигнал  да проверят ситуацията в  семейството, бързо става ясно, че те се нуждаят от помощ.

„Ситуацията в семейството беше много сериозна и осъзнахме, че трябва да поддържаме постоянна връзка с тях“, заяви Радостина Белчева, изпълнителен директор на Съвета на жените бежанки. „В един от разговорите Емилия изглеждаше много напрегната и депресирана. Говореше бързо. Беше ни трудно да разберем какво говори, тя плачеше и повтаряше едно и също отново и отново.“

Преди кризата служители на СЖБ придружавали Емилия на родителски срещи с учителите на децата ѝ, за да помагат с превода. Сега нито учителите, нито Емилия разполагат с необходимата подкрепа за превод, за да общуват помежду си.

Разполагайки само с едно електронно устройство — телефон — за работата в училище и за връзка с учителите, Емилия и съпругът ѝ приоритизират обучението на сина си. Уроците на дъщеря им са спрени напълно. В отговор на това от СЖБ създават програма, с която дъщерята да продължи да учи заедно с брат си чрез дарение на таблет, който стига до тях благодарение на УНИЦЕФ, но това не решава всички проблеми на семейството.

Екипът на СЖБ продължава да се тревожи за семейството и се замисля дали Емилия не е подложена на домашно насилие. Заради продължителния стрес от ограничителните мерки и малкото дейности извън дома, Емилия започва да ходи по-често в центъра. Бавно тя започва да споделя за насилието у дома, което започнало преди семейството да пристигне като бежанци. Съпругът я заплашва, че ще ѝ отнеме децата, ако някога се раздели с него.

Непрекъснатост на грижите по време на криза

След като се потвърждава хипотезата за насилие в семейството, от СЖБ се свързват с подкрепяния от УНИЦЕФ детски център за застъпничество и подкрепа, ръководен от „Асоциация Анимус“, който  се заема със случая на Емилия и нейните деца, за да получат цялата необходима подкрепа - психосоциална, здравни услуги, правни съвети и консултации - на „едно гише“.  

Тъй като насилието, основано на пола, (НОП) има тенденцията да се засилва по време на извънредни ситуации, УНИЦЕФ бързо разработва план за ответни действия с детските центрове за застъпничество и подкрепа, за да продължи да предоставя услуги за най-уязвимите деца, жени и семейства  по време на COVID-19. На центровете е разрешено да останат отворени по време на ограничителните мерки, но се нуждаят от подкрепа при разработването на нови протоколи за осигуряване на управление на случаите и на редовна комуникация със семействата и съответните институции и органи за закрила на детето, включително полиция, отдели за закрила на детето и училища.

Момичета бежанки в България получават подкрепа - таблети от УНИЦЕФ, за да продължат образованието си
Съвет на жените бежанки в България
Децата и семействата, подкрепяни от Съвета на жените бежанки, получават дарени от УНИЦЕФ таблети, за да продължат онлайн обучението си.

„Въпреки че повечето услуги бяха прекратени, заради ограничителните мерки, ние успяхме да реагираме бързо и да помогнем на нашите партньори да продължат да предоставят основни услуги“, заяви д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ България.

„Освен решаваща подкрепа за основни услуги, планът ни за ответни действия е фокусиран и върху осигуряването на непрекъснатост на грижите и интегриран подход. Това подобри начина, по който се отговаря на нуждите на хората, и допринесе за колективен отговор за защитата на децата и уязвимите жени“

казва Дани Колева, специалист по закрила на детето на УНИЦЕФ България.

От началото на пандемията УНИЦЕФ е подпомогнал повече от 1200 деца и лица, полагащи грижи, чрез детските центрове за застъпничество и подкрепа, обучил е 44 работници на първа линия за смекчаването и насочването към услуги при  риск от  насилие, основано на пола, и е подкрепил 78 кризисни интервенции. Подпомогнати са допълнителни 20 деца и 24 майки чрез  звената „Майка и бебе“.  

В очакване на подкрепа

СЖБ консултира Емилия, че ако реши да се разведе със съпруга си, ще бъде защитена съгласно Закона за защита от домашно насилие в България. Въпреки че все още не е решила дали иска развод, тя разработва писмен план за безопасност и се съгласява да потърси подкрепа от СЖБ, ако ситуацията ескалира.

Благодарение на тази интегрирана подкрепа понастоящем децата посещават психолог, който да помогне за адаптирането в училище и за да получи семейството допълнителна подкрепа заради случаите на агресия и насилие в резултат от безработицата на бащата. Мъжът  ще трябва да се срещне със социалния работник на семейството. СЖБ също така помага на семейството да намери по-добро настаняване и записва  децата на  семинар за професионална ориентация.  Екипът продължава да следи положението на семейството, за да гарантира, че всички са защитени.

„Тази ситуация научи всички нас, работещи в СЖБ, че всяко семейство и човек са уникални. Никой не може да научи другия какво да прави, но това, което можем да направим, е да подкрепяме потребителите на услуги и да изчакаме да бъдат готови да предприемат необходимите действия“, сподели Бойко Ценков, социалният работник на семейството.

* името е променено с цел защита на самоличността


Тази история е част от поредица от теренни дневници на служители на УНИЦЕФ, фокусирани върху преосмислянето и предоставянето на свят с равнопоставеност на половете, включително изпълняване на Петте действия за равенство между половете в отговор на COVID-19 на организацията.

 

Кимбърли Крискейдън е бивш специалист по комуникации на УНИЦЕФ.