Грижа за взаимоотношенията ви с другите

Как да ги подобрим през тези предизвикателни времена

Standing Committee Mental Health and Psychosocial Support Reference Group.
Как да ги подобрим отношенията си с другите в тези предизвикателни времена
Aizat Noma
16 Октомври 2020

СЪВЕТ 1: 5-МИНУТЕН РАЗГОВОР

Поддържайте отворена комуникация – дори 5-минутен разговор с хората, с които живеете, може да подобри взаимоотношенията ви.
Времето за хранене е идеален момент да заздравите връзката си! То е отличен повод да се заприказвате с приятен тон и усмивка. 

СЪВЕТ 2: АНАЛИЗИРАЙТЕ ЧУВСТВАТА СИ

Забелязвайте какво ви ядосва, дразни, натъжава или отблъсква. Тези чувства са съвсем естествени и в тях няма нищо лошо. Важно е обаче как се справяте с тях. Помислете какво ги поражда. Например: „майка ми постоянно ме критикува“, „съквартирантите ми непрестанно разхвърлят“, „нещата не ми се получават“, „родителите ми все се карат“.

СЪВЕТ 3: ИЗГОТВЕТЕ ОТГОВОР, А НЕ ПРОСТО РЕАКЦИЯ

По време на конфликт е лесно да реагирате импулсивно. Ето няколко конструктивни начина да изготвите отговор, вместо просто да реагирате: Отдалечете се физически или прекратете връзката и изчакайте да се успокоите, преди да отговорите с думи. Бавно вдишайте и издишайте няколко пъти и се фокусирайте върху елементи от заобикалящото ви пространство. Времето навън. Звуци. Дишането ви. Опитайте да обясните как се чувствате възможно най-ясно.
Потърсете помощ, ако сте опитали, но не сте успели да се успокоите, или ако другото лице в конфликтната ситуация не може да се успокои.

СЪВЕТ 4: ПОДДЪРЖАЙТЕ ВРЪЗКА С ХОРАТА, КОИТО ВИ ПОДКРЕПЯТ 

Помислете и избройте 5 души в живота ви. Как променят начина, по който се възприемате? Какво мислите за тях? Изберете с кого да споделите времето си.

Помислете какви подкрепящи действия можете да предприемете, като например да помогнете с домашните задължения или да отделите няколко минути и да изслушате приятел в нужда. Как да поддържате връзка с другите, когато се препоръчва да ограничите социалните си контакти? Има ли начини да запазите връзката дори когато не можете да се срещате с близките си, както бихте искали?

СЪВЕТ 5: ПРИЗНАТЕЛНОСТТА ПОМАГА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ДА СЕ РАЗВИВАТ 

Намерете начин да изразите благодарността си към двама души, които внасят светлина и сила в живота ви. Можете да го направите лице в лице или с текстово съобщение, писмо и т.н. Ако не можете да се свържете с тях на живо, направете го в мислите си, като си спомните хубавите мигове заедно, и бъдете благодарни за това, че са обогатили живота ви.