Академия за бизнеса и правата на детето организирана от УНИЦЕФ в България и Стопански факултет в СУ

Краен срок за записване 5 април 2021

УНИЦЕФ
Майка и дъщеря гледат в монитора на лаптоп и двете са усмихнати
UNICEF Bulgaria/2020
07 Август 2020

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА ОТ ТУК "АКАДЕМИЯ ЗА БИЗНЕСА И ПРАВАТА НА ДЕТЕТО"

Първата национална програма за обучение в сферата на правата на детето и бизнеса включва преглед на основните предизвикателства, свързани с въздействието на бизнеса върху децата. Програмата анализира социалните инвестиции и се фокусира върху приноса на компаниите към Целите на ООН за устойчиво развитие. Опитни експерти представят практически инструменти и насоки, които могат да спомогнат за увеличаване на положителното въздействие на бизнеса върху благосъстоянието на децата и интегриране на правата на детето в корпоративните политики, бизнес процесите и нефинансовите отчети.

Модул 1: Права на децата и принципите на бизнеса

Първите глобални общоприложими Принципи, които представят възможности за компаниите да предприемат активни действия за защита и подкрепа правата на децата на работното място, на пазара и в общността. Те са изградени върху съществуващи стандарти, инициативи и най-добри практики и се стремят представят пълна и последователна политика, в която бизнесът може да увеличи максимално положителните въздействия и да намали до минимум отрицателните последици от стопанската си дейност върху децата.

Онлайн сесия: 8-9 април 2021

Модул 2: Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и приносът на бизнеса

Целите на ООН за устойчиво развитие помагат на компаниите да свържат фирмените си стратегии с глобалните приоритети.  Обучението обхваща широк спектър от теми за устойчиво развитие, свързани с компаниите - като бедност, здравеопазване, образование, изменение на климата и замърсяване на околната среда. 

Онлайн сесия: 13-14 май 2021

Модул 3: УНИЦЕФ и бизнесът: Партньорства със споделена стойност

В целия свят УНИЦЕФ и бизнесът изграждат и реализират партньорски проекти, които допринасят за изпълнението на Програма 2030 за устойчиво развитие. Те черпят вдъхновение от мандата на УНИЦЕФ да защитава правата на всички деца и идентифицират различните начини, по които частният сектор оказва влияние върху децата: като доставчик на стоки и услуги; работодател; добър корпоративен гражданин; източник на технологии, иновации и финансиране, и застъпник в обществото.

Онлайн сесия: 3-4 юни 2021

 

ТАКСА УЧАСТИЕ

 

РАННО ЗАПИСВАНЕ

(до 8 март)

РЕДОВНО ЗАПИСВАНЕ

( след 8 март)

Пълен курс

230.00 лева

290.00 лева

Един модул

110.00 лева

120.00 лева

NB: Получавате допълнителна отстъпка от 5%.при записване на 2+ участника от една компания.


ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

  • Глобална перспектива – за да разберете предизвикателствата пред устойчивото развитие на обществото и ролята на бизнеса.
  • Силен бизнес фокус – за да научите как бизнесът взаимодейства с децата и докъде се простира корпоративната отговорност към тях на работното място, на пазара и в общността.
  • Набор от полезни умения – за да изградите умения за критичен анализ и избор на стратегии как компаниите могат да опазват правата на децата чрез основната си дейност (насърчаващи политики, бизнес процеси и др.)
  • Страст към партньорствата със споделена стойност, за да откривате и създавате взаимно полезни партньорства, които допринасят за закрила на децата.

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В програмата могат да участват специалисти в областта на корпоративната социална отговорност, човешките ресурси, здравеопазването, социалната сфера, образованието, правото, финансите, управлението; от бизнеса, държавната администрация и гражданския сектор.

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Пролетното издание на Академията ще се проведе онлайн. Всеки желаещ може да заяви участие до 23:59 ч. на 5-и април 2021 г. , като попълни следната регистрационна форма.

  • Участниците ще се обучават в продължение на шест пълни дни през зимния семестър (виж горепосочените дати).
  • След успешно завършване на пълния курс участниците ще получат сертификат.

 

За повече информация:
д-р Марина Стефанова,
Консултант по програма Business for Results, UNICEF Bulgaria
mstefanova@unicef.org