Академия за бизнеса и правата на детето организирана от УНИЦЕФ в България и Стопански факултет в СУ

Начало - 26 април 2022. Краен срок за записване 22 април 2022 г.

УНИЦЕФ
Майка и дъщеря гледат в монитора на лаптоп и двете са усмихнати
UNICEF Bulgaria/2020
01 Август 2022

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА ОТ ТУК 

Третата национална програма за изграждане на капацитет за правата на детето и бизнеса ще предостави преглед на новите разработки и промени в законодателството на ЕС, свързани с въздействието на бизнеса върху децата. Програмата анализира социалните инвестиции, ESG докладването и се фокусира върху приноса на компаниите към Целите на ООН за устойчиво развитие. Опитни експерти представят практически инструменти и насоки, които могат да спомогнат за увеличаване на положителното въздействие на бизнеса върху благосъстоянието на децата и интегриране на правата на детето в корпоративните политики, бизнес процесите и нефинансовите отчети.

Модул 1: Права на децата и принципите на бизнеса

Първите глобални общоприложими Принципи, които представят възможности за компаниите да предприемат активни действия за защита и подкрепа правата на децата на работното място, на пазара и в общността. Те са изградени върху съществуващи стандарти, инициативи и най-добри практики и се стремят представят пълна и последователна политика, в която бизнесът може да увеличи максимално положителните въздействия и да намали до минимум отрицателните последици от стопанската си дейност върху децата.

Онлайн сесия: 26-27 април 2022


Модул 2: Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и приносът на бизнеса

Целите на ООН за устойчиво развитие помагат на компаниите да свържат фирмените си стратегии с глобалните приоритети. Обучението обхваща широк спектър от теми за устойчиво развитие, свързани с компаниите –
като бедност, здравеопазване, образование, изменение на климата и замърсяване на околната среда.

Онлайн сесия: 19-20 май 2022


Модул 3: УНИЦЕФ и бизнесът: Партньорства със споделена стойност

В целия свят УНИЦЕФ и бизнесът изграждат и реализират партньорски проекти, които допринасят за изпълнението на Програма 2030 за устойчиво развитие. Те черпят вдъхновение от мандата на УНИЦЕФ да защитава правата на всички деца и идентифицират различните начини, по които частният сектор оказва влияние върху децата: като доставчик на стоки и услуги; работодател; добър корпоративен гражданин; източник на технологии, иновации и финансиране, и застъпник в обществото.

Онлайн сесия: 9-10 юни 2022


 

ТАКСА УЧАСТИЕ

 

РАННО ЗАПИСВАНЕ

(до 31 март 2022)

РЕДОВНО ЗАПИСВАНЕ

( след 31 март)

Пълен курс

230.00 лева

290.00 лева

Един модул

110.00 лева

120.00 лева

NB: Получавате допълнителна отстъпка от 5%.при записване на 2+ участника от една компания.


ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

  • Глобална перспектива – за да разберете предизвикателствата пред устойчивото развитие на обществото и ролята на бизнеса.
     Силен бизнес фокус – за да научите как бизнесът взаимодейства с децата и докъде се простира корпоративната отговорност към тях на работното място, на пазара и в общността.
     Набор от полезни умения – за да изградите умения за критичен анализ и избор на стратегии как компаниите могат да опазват правата на децата чрез основната си дейност (насърчаващи политики, бизнес процеси и др.)
     Страст към партньорствата със споделена стойност - за да откривате и създавате взаимно полезни партньорства, които допринасят за закрила на децата.

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В програмата могат да участват специалисти в областта на корпоративната социална отговорност, човешките ресурси, здравеопазването, социалната сфера, образованието, правото, финансите, управлението; от бизнеса, държавната администрация и гражданския сектор.

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Пролетното издание 2022 на Академията ще се проведе онлайн. Всеки желаещ може да заяви участие до 23:59 ч. на 22 април 2022 г., като попълни следната регистрационна форма.
 Участниците ще се обучават в продължение на шест пълни дни през зимния семестър (виж горепосочените дати).
 След успешно завършване на пълния курс участниците ще получат сертификат.

 

За повече информация:
д-р Марина Стефанова,
Консултант по програма Business for Results, UNICEF Bulgaria
mstefanova@unicef.org