Истории от кампанията в подкрепа на психичното здраве на децата и младежите в България

.

Момче е тъжно и преживява трудности с психичното си здраве