Искане за оферти: Предоставяне на телекомуникационни услуги на офиса на УНИЦЕФ в България

Удължен срок за кандидатстване - 20 декември 2023 г.

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi