Заедно срещу насилието в училище

Кампания на УНИЦЕФ и NOVA телевизия

УНИЦЕФ
Момиче в класна стая е закрило лицето си с ръце
UNICEF/2018

Насилието над деца не е изолиран феномен, то е навсякъде - във всяка държава, общество и социална група. To има различни форми – физическо, психологическо, сексуална злоупотреба, експлоатация, неглижиране или малтретиране, вербално насилие, тормоз, кибер тормоз. Насилието е проблем на общественото здраве и  на правата на човека, с потенциално опустошителни и скъпи последици.

Съществуват безспорни доказателства за вредите от насилието върху физическото и психичното здраве и развитие на децата, върху способността им да учат и да изграждат отношения с други хора, да бъдат пълноценни възрастни и родители. Училищният тормоз и несигурната училищна среда са една от причините за ранно отпадане от образователната система, намаляване на посещаемостта, влошаване на резултатите на учениците и имат значими социално-икономически ефекти. А знаем, че образованието е от ключово значение за последваща професионална реализация на всеки човек и просперитета на обществата.

Въпреки че насилието в училище е сериозно предизвикателство, образователната система сама по себе си не го предизвиква. Тя отразява обществените норми и ги прави видими за всички. В същото време дава възможности за справяне с този феномен, но само в партньорство между всички участници – училищно ръководство, педагогически и помощен персонал, деца, родители и местната общност.

Ние вярваме, че насилието в училище може да бъде предотвратено. За да постигнем това, не само трябва да сме обединени, но и трябва да чуем гласа ви. Не оставайте в това пространство на мълчание, страх и безразличие, което може да съсипе вашия живот или живота на приятел! Говорете. Кажете ни какво можем да направим заедно!,

обърна се д-р Муита към учениците.  

С ученически дебат na 13-ти ноември в Националната финансово-стопанска гимназия стартира съвместната кампания на УНИЦЕФ и Министерството на образованието и науката „Заедно срещу насилието в училище“. Главната цел на инициативата е да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието, да се намали толерантността към различните му проявления и да се подкрепят училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза. Кампанията е подкрепена от Нова Броудкастинг Груп.

Участие в дискусията, която е част от глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Младежки дебати“, взеха ученици от 12 клас в НФСГ, заедно с д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България, Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката на Република България, Надежда Узунова, журналист от Нова телевизия, и директорът на гимназията Мая Гешева. 

„Включването на младите хора е една от най-важните стъпки в борбата срещу насилието“, каза Д. Сачева.

Мога да обещая, че ние не покриваме тези случаи – за тях трябва да се говори. За съжаление те се появяват в новините много по-често, отколкото ни се иска“, каза в обръщението си към учениците Н. Узунова. „В тези случаи няма жертва и агресор. И двете страни са жертви и имат нужда от помощ и подкрепа“, допълни тя.

Съдържанието на програмата за създаване на безпосна учебна среда вижте ТУК.

 

Вижте още за старта на кампанията на УНИЦЕФ и МОН "Заедно срещу насилието в училище".

Официални медийни партньори: 

Логото на Нова телевизия
Логото на Нетинфо