Етично отразяване на деца в медиите

Професионалната журналистика има ролята и отговорността не само да зачита детските права, но и активно да ги отстоява в медиите

Рисунки на деца с увреждания, деца зад решетки, деца с различен етнически произход
UNICEF Bulgaria/2018/Lozanov