Европейската гаранция за детето: Уникална възможност за социално включване на ромските деца

Платформа за обмен на опит между националните координатори на Гаранцията за детето

Деца от уязвими общности гедат усмихнати към камерата