COVID-19: Mатериали в помощ на всички участници от училищната общност

Предпазване, адаптация, емоционална подкрепа

Предпазни мерки в класната стая при епидемия от COVID-19
UNICEF/GEO-2020/Jibuti

Акценти

Тревожността и объркаността са две състояния, които съпровождат цялата училищна общност, както и обществото в условия на сблъскване с нещо съвсем ново, застрашаващо и неизвестно, като епидемията от новия коронавирус, разпространила се по целия свят. Тази епидемия попречи също така на нормалното протичане на училищното образование. Сега се връщаме обратно в училище с повече знания за овладяване на болестта, с въведени мерки и протоколи за предпазване. Въпреки това често тревогата остава и трудно намираме думи, за да я успокоим. През месеците от началото на епидемията УНИЦЕФ изработи множество материали в помощ на родители, учители и ученици - съвети за ефективно предпазване, за разговаряне с по-малките деца относно вируса и предпазните мерки, за емоционална подкрепа и съхраняване на психичното здраве.
Надяваме се групираните тук материали да са от помощ на всички участници от училищната общност, които имат нужда от думи и насоки за подкрепа и разбиране.

Автор
УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Български