Медийното потребление и "инфлуенсърите" на децата и младите хора в България

Изследване на УНИЦЕФ

Кои са каналите, платформите и инфлуенсърите, определящи нагласите, поведенията и ценностите на младежите?
unicef

Акценти

Три четвърти от децата и младите хора в България сърфират в социалните мрежи и комуникират чрез онлайн приложения всекидневно. Но въпреки че използват дигиталните медии почти непрестанно, повечето определят случващото се в реалния свят за по-важно и вълнуващо. Това показват резултатите от национално представителното многокомпонентно проучване , проведено от изследователска агенция ЕСТАТ, по задание на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ България. Проучването включва количествен компонент с извадка от 1773 лица на възраст между 10 и 24 г., както и шест онлайн дискусии с участници в същия възрастов диапазон[1]. Поставя се фокус върху медийните навици и практики на децата и младите, популярните личности в Мрежата, както и степента, в която дигиталните технологии им помагат да изразят себе си и да реализират индивидуални и общностни цели.

Информация за проучването Настоящият доклад представя резултатите от социологическо проучване на тема „Медийното потребление и „инфлуенсърите“ на децата и младите хора в България“, проведено от Изследователска агенция ЕСТАТ в периода 19 юни – 13 юли, 2020 г.. Проучването е базирано на национално представително изследване и шест групови дискусии1


[1] Реализираният общ брой респонденти (1773) обхваща и подсилваща извадка от 270 представители на три уязвими групи на възраст между 10 и 24 г. – лица с увреждания, лица от различен от българския етнос и лица, които не работят, не учат и не се обучават. 


 

Медийното потребление и "инфлуенсърите" на децата и младите хора в България
Автор
ЕСТАТ по задание на УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Български

Сваляне на отчета

(PDF, 1,64 MB) (PDF, 299,46 KB)