Как от 0 до 1 година?

Комуникация Активен Контакт с детето

Баща играе с малката си дъщеря
UNICEF Bulgaria/2018

Акценти

Под заглавието „КАК от 0 до 1?“ книжката поставя основен фокус върху насърчаването на връзката между родителите и бебето, активен контакт и комуникация, която започва още по време на бременността - как да се научим да разчитаме сигналите на детето (усмивка, плач, завъртане на глава) и да разпознаваме неговите състояния, да знаем какво е приятно за него и какво не е, как да реагираме в една или друга ситуация. Целта на тези съвети е да допринесат за качествено общуване между родителя и детето, което е незаменимо за бебето в тези първи месеци от неговото развитие. 

A mother is communicationg with her baby
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български

Files available for download