Изграждане на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19

Съображения за ръководителите в областта на образованието на национално, местно и училищно ниво

Момче седи на ученически чин
UNICEF/2013/Pirozzi

Акценти

Изграждане на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19: Съображения за ръководителите в областта на образованието на национално, местно и училищно равнище цели да подкрепи правителствата, министерствата и другите ръководни органи в областта на образованието на национално равнище, местните власти и училищата в процеса на планиране на възстановяването и нормализацията в образованието след затварянето на училищата и сътресенията в образованието през пролетта на 2020 година. Съображенията се основават на разбирането, че устойчивостта на образователните системи в Европа и Централна Азия ще намали последиците от пандемията от COVID-19 за учебния процес, ще гарантира по-добра подготвеност за евентуални кризи в бъдеще и ще допринесе значително за по-добро приобщаващо качествено образование за всички момичета и момчета в региона.

Корица на документа Изграждане на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19
Автор
УНИЦЕФ Европа и Централна Азия
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски