Знаем ли какво е да си родител на тийнейджър в България

Национални изводи от едно регионално изследване

Младежи танцуват на събитието на УНИЦЕФ - "Моят глас е важен".
UNICEF Bulgaria/2015

Акценти

Представеното проучване на родителството на юноши в България е една от първите инициативи, насочени към разбиране на нуждите и предизвикателствата, пред които родителите се изправят в този период от живота на техните деца. Към настоящия момент присъствието както на родителите, така и на юношите в изследователски текстове, а и в нормативни и стратегически документи е по-скоро откъслечно и се споменава в контекста на политики с различен фокус (например образование, социално подпомагане и други). За интервенции, които са специфично и осъзнато насочени към родители на юноши, е трудно да се говори в България. За разлика от ранното детство, което все повече е във фокуса на вниманието на изследователи, политици и неправителствени организации, а и на самите родители, юношеството остава силно подценена тема, когато става дума за политики, интервенции и изследвания. От тази гледна точка инициативата на УНИЦЕФ за това изследване e навременна. Настоящият текст има за цел да обърне внимание на  темите за родителството и за юношеството, като се фокусира върху по-специфичната тема за родителството на юноши и да инициира диалог по нея.

Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ от екип на Сдружение „Дете и пространство“ и Асоциация „Родители“ в състав: Йордан Йосифов, Николай Михайлов, Давид Кюранов. Изказаните в него становища и мнения са отговорност единствено на авторите и не отразяват непременно мненията и политиките на УНИЦЕФ. Докладът следва да бъде цитиран при всяко преиздаване на материала – целия или части от него.

Корица на доклада "Какво е да си родител на тийнейджър в България"
Автор
УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Български

Files available for download