Епидемиология, обхват и влияние на COVID 19 при деца, юноши и бременни жени

Съвместна информационна брошура за COVID 19 на Международната педиатрична асоциация и УНИЦЕФ

Епидемиология, обхват и влияние на COVID 19 при деца, юноши и бременни жени
UNICEF/UN0198854/Sokhin

Акценти

Тази брошура е част от съвместен проект между Международната педиатрична асоциация (МПА) и УНИЦЕФ, подкрепен с безвъзмездна помощ от УНИЦЕФ за МПА. 
Препоръките в тази брошура се основават на най-добрите налични доказателства, считано към 29 юни 2020 г., и може да се развият/променят с времето.

Автор
УНИЦЕФ и MPA
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски
ISBN
.

Сваляне на отчета