Въздействие на бизнес сектора върху правата на децата в България

Основни констатации и препоръки 2020

Въздействие на бизнес сектора върху правата на децата в българия
UNICEF/2020

Акценти

Ситуационният анализ „Въздействието на бизнес сектора върху правата на децата в България“ се проведе в периода м. март-май 2020 г., е първото подобно проучване в България.

Целта му e да допринесе, от една страна, за разбирането на това доколко правата на децата, като неразделна част от правата на човека, се съблюдават от  българския бизнес, а също и като практическо приложение на корпоративната отговорност. И от друга - да определи ролята на основните заинтересовани страни в този процес.

Целта на ситуационния анализ e да се анализира актуалното състояние на правата на децата в българския бизнес, а именно:

  • дали бизнес средата позволява упражняването на правата за всички деца;
  • идентифициране на пречки/затруднения в бизнес сектора, които водят до лишаване на децата от права;
  • идентифициране на секторите с най-голямо потенциално въздействие върху икономиката и правата на децата;
  • изследване на прякото и непрякото въздействие на набелязаните бизнес сектори върху правата на децата и свързаните с това въздействие рискове.
Въздействие на бизнес сектора върху правата на децата в българия - корица на доклада
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски