Безопасност и издръжливост на момичетата в юношеска възраст

Наръчник на УНИЦЕФ

Участнички в програма за овластяване на момичетата в юношеска възраст
UNICEF/2018

Акценти

Джобният наръчник „Безопасност и издръжливост на момичетата в юношеска възраст“ определя стандартите и насоките, за да се подготви, състави, изпълни и оцени програма за овластяване на момичета от ромските общности и момичетата-мигранти и бежанци в Сърбия и в България.

Когато получат необходимите инструменти, пространство и насърчение, момичетата са овластени да издигат глас в своите общности и да направляват предизвикателствата на юношеската възраст. 

Наръчникът е разработен от УНИЦЕФ Сърбия, в сътрудничество с УНИЦЕФ България и партньори, като част от наставническата програма, ръководена от екипа, който работи по въпросите на насилието, основано на пола, при извънредни ситуации в Сърбия.

Наставничеството цели да насочи партньорите, работещи с бежанци, мигранти и ромски момичета и да ги улесни в разработването на техни програми „Безопасност и издръжливост на момичетата“.

Корица на наръчника „Безопасност и издръжливост на момичетата в юношеска възраст“
Автор
УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Английски, Български