Детското участие и етичното му отразяване в медиите

Целта е насърчаване на консултациите с деца и зачитане правото им на мнение по всички въпроси, които ги касаят

Момче е застанало изправено пред TV камера, а пред него стои микрофон.
UNICEF Bulgaria/2016