Детското участие и етичното му отразяване в медиите

Целта е насърчаване на консултациите с деца и зачитане правото им на мнение по всички въпроси, които ги касаят

Момче е застанало изправено пред TV камера, а пред него стои микрофон.
UNICEF Bulgaria/2016

Национална телевизия Bulgaria ON AIR и Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) поставят началото на дългосрочна кампания „Моят глас е важен“. Целта й е да популяризира  правото на децата да изразяват доброволно, свободно и безопасно своите позиции по всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено, както и да постави на дневен ред етичното отразяване на деца в медиите. В каузата ще се включат и сайтовете на медийна група Investor – dnes.bg, az-deteto.bg и az-jenata.bg.

Инициативата е в партньорство с Омбудсмана на Р България, Министерство на образованието и науката и Държавна агенция за закрила на детето. 

В рамките на кампанията за първи път в национален ефир деца ще имат възможност да участват в различни предавания на Bulgaria ON AIR, за да се убедят зрителите във важността и стойността на тяхната гледна точка дори по теми, които привидно касаят само възрастните. Ако досега дори не сме се замисляли за мнението на децата за състоянието на детските площадки и пътищата в страната, за вредните съставки в храните или условията в българските болници, за насилието и социалната закрила вече ще го чуем с гласа на децата в информационните и развлекателните предавания на Bulgaria ON AIR и сайтовете dnes.bg, az-deteto.bg и az-jenata.bg. 

В допълнение на това, изследване на УНИЦЕФ, свързано с отразяването на децата в медиите в България, показва сериозни нарушения на правата на децата, когато се отразяват теми, свързани с тях. Например: 

-  Не се запазват в тайна личните данни и лицата на деца, които са в риск или под закрила. 

- Уязвимите деца – като жертвите и свидетелите на насилие или престъпление – биват подлагани на „обстрел“ от журналистически въпроси, което ги принуждава да се връщат към случилото се и за пореден път да преживяват травмата, т.е. липсва щадящо отношение към децата, както и уважение към личното им мнение и пространство. 

- Най-много се нарушават правата на децата онлайн и в печатните издания (заради липсата на регулаторни органи), но най-голям ефект нарушението има, когато се случи по телевизията - заради широкия й обхват и споделянията в социалните мрежи. 

През 2015 г. УНИЦЕФ в България проведе, заедно с Държавната агенция за закрила на детето и с подкрепата на Българска национална телевизия, първата в България национална консултация с деца, в която се включиха доброволно над 6000 момичета и момчета от цялата страна – деца на различна възраст, пол, социален статус, религиозна и етническа принадлежност, физическо и интелектуално развитие. Те заявиха категорично, че най-големите проблеми за тях са: 

Ширещата се бедност, която засяга всички аспекти на живота им; 

Насилието във всичките му форми (както в дома, така и в училище); 

Некачественото образование (което за тях е остаряло, безинтересно, натоварващо и лишено от практическа насоченост); 

Лесният достъп до алкохол и наркотици, който води до тежки последствия. 

Затова кампанията на УНИЦЕФ България и Bulgaria ON AIR „Моят глас е важен“ цели от една страна да бъде чут гласът на децата в медийното и обществено пространство, а от друга – да се демонстрират добри практики за отразяване на теми, свързани с децата, техните семейства и обществото по начин, който не нарушава техните права. 

Резултати, изводи и препоръки от изследването „Моят глас е важен“ можете да прочетете тук.. Целия доклад ще намерите тук

Освен че посочиха предизвикателствата – децата се ангажираха и с конкретни решения. Част от тях можете да видите тук. Те ще бъдат взети предвид при актуализацията на Националната стратегия за детето в парламента

Какво представлява ПРАВОТО на детско участие?  
Детското участие е гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето и е право на всички деца – както на индивидуално, така и на групово ниво. На индивидуално ниво, децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчетени, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии, политици) взимат решения, които ги засягат. Като група – децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние и да дават информация във връзка с решенията, които се вземат в обществото – например в училища, местни администрации, доставчици на услуги, граждански организации или правителството. 

 

Инфографика за детското участие и ползите му както за децата, така и за цялото общество.
UNICEF Bulgaria/2017