Всичко е възможно в мечтите на децата, но въображаемата помощ не стига. Нужна е истинска

.

Въображаема помощ не стига, нужна е истинска
UNICEF Bulgaria/2019