Всичко е възможно в мечтите на децата, но въображаемата помощ не стига. Нужна е истинска

.

Въображаема помощ не стига, нужна е истинска
UNICEF Bulgaria/2019

С помощта на своите дарители и партньори УНИЦЕФ подкрепя децата в три ключови области:

Ранно детско развитие

Предизвикателствата

80% от мозъка се формира в периода от раждането до третата година, като достига 90% от цялостното си развитие до петата година. Затова и ранните преживявания имат такова ключово значение за целия човешки живот. Ранното детство е изключително важен период, а адекватната подкрепа може да подобри възможностите  за живот, особено на най-уязвимите деца. В България 83% от децата от 0 до 2 години се отглеждат в семействата си и само 17% посещават обществени услуги (ясли), затова пълноценното детско развитие по време на първите 3 години зависи от качеството на грижата и взаимоотношенията с родителите и полагащите грижи за децата.

Как УНИЦЕФ подкрепя децата и родителите 

УНИЦЕФ се стреми да гарантира, че всички деца - от раждането до започване на училище, особено най-уязвимите - се развиват и разгръщат пълния си потенциал . Усилията ни се фокусират върху:

 • подкрепа за пълноценно детско развитие по време на първите 1000 най-важни дни  (периода от зачеването до 3 години);
 • подкрепа за ранното идентифициране на затруднения в развитието и включване на децата със специфични потребности увреждания;
 • специален акцент от нашата работа е поставен върху най-важните хора в живота на децата – родителите и другите полагащи грижи за деца.

Какво е постигнато досега:

 • С подкрепата на УНИЦЕФ, България постави ранното детско развитие във фокуса на европейските политики.
 • Повече от 1500 родители на малки деца от 50 различни населени места, включително родители на деца с увреждания, са получили подкрепа за позитивно родителство чрез програмата „Да пораснем заедно“ – Работилници за родители.
 • 12 400 – родители и грижещи се за 15 000 деца до 3 години (70% от всички деца на тази възраст в региона на Шумен и Сливен), са получили подкрепа от специалисти по ранно детско развитие.  
 • Създаден бе специален уебсайт с полезна информация за родители - www.roditel.unicef.bg 
приобщаващо образование
UNICEF Bulgaria/2019

Приобщаващо образование

Предизвикателствата

Хиляди деца в България все още не са включени в образователната система. Въпреки усилията на институциите да върнат децата в училище, всяка година над 20 000 деца отпадат от образователната система или заминават в чужбина. Повече от 14 000 от тях са между 1-ви и 7-ми клас. Въпреки липсата на официална статистика се смята, че около 10 000 деца с увреждания не посещават детска градина или училище.

Как УНИЦЕФ подкрепя децата:

 • Осигуряване на подкрепа за подобряване на политиките за приобщаващо образование от най-ранна детска възраст и популяризиране ролята на детските градини като ключов елемент в тази посока;
 • Подкрепа за развиването на нови умения у обучаващия и помощния персонал в детските градини – как да работят с деца със специфични потребности и активно да си взаимодействат с тях, така че да създадат цялостен приобщаващ микроклимат в групата и в детската градина;
 • Осигуряване на специализирана подкрепа в детските градини от психолог, логопед, помощници на учителите и ресурсни учители, които да подпомагат ранната интервенция при деца с образователни затруднения.

Какво е постигнато досега

В рамките на проекта „Заедно от детската градина“, подкрепен от УНИЦЕФ:

 • 35 детски градини в София, Шумен, Сливен, Монтана направиха първите си стъпки към по-добро и качествено предучилищно образование за деца със специални потребности.
 • Над 5000 деца получиха подкрепа и ежедневен достъп до психолог и логопед.
 • Повече от 500 учители, помощници на учителите и 72 специалисти участваха в специализирани обучения в областта на приобщаващото образование.
 • 960 деца преминаха скрининг тест за образователни затруднения, благодарение на които се осъществява ранна идентификация на техните специфични нужди от подкрепа.
Да спрем насилието в училище - визия с момче - част от фондонабирателна кампания на УНИЦФЕ
UNICEF Bulgaria/2019

  Осигуряване на безопасна учебна среда

  Предизвикателствата

  Над една трета от всички ученици съобщават, че са били жертва на насилие или тормоз, на физическа или вербална агресия в училище поне веднъж през изминалата година. Според данни на Министерството на образованието, през последните 3 години се регистрират над  8,000 случая на тормоз и насилие годишно.

  Как УНИЦЕФ подкрепя децата

  УНИЦЕФ разработва пилотна програма, съвместно с Министерството на образованието, чиято цел е превенцията на насилието в училище. Процесът за избор на училищата, които ще се включат в програмата вече стартира, а очакваните резултати в следващите две години са:

  • 3500 деца ще получат подкрепа;
  • 300 деца ще бъдат обучени да предоставят подкрепа на своите съученици;
  • 300 учители и други специалисти ще бъдат обучени да прилагат социално-емоционални обучителни програми, да работят по-ефективно с родителите, да прилагат подходи за мирно разрешаване на конфликти.
  • 3500 родители ще участват в родителско-учителски клубове и ще получат подкрепа  по време на семинари за родителски умения.
  • Цялостният подход за безопасна учебна среда ще бъде приложен в 5 пилотни училища.

  Медийни партньори: