Административен сътрудник, GS-6, Временен договор (364 дни)

Краен срок за кандидатстване: 03 ноември 2022 г.

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi