Административен асистент за отдел „Фондонабиране“ (позицията е само за български граждани)

Краен срок за кандидатстване 13 октомври

Hands raised in the air in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi