Zastupanje djece: Nekad i sad

Sporazum o djeci koji tumači njihova prava: Konvencija o pravima djeteta puni 30 godina

UNICEF
Zastupanje djece: Nekad i sad
UNICEF/UN0258573/Diarassouba
15 August/kolovoz 2019

Konvencija o pravima djeteta koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, predstavlja najšire prihvaćen sporazum o ljudskim pravima u istoriji čovječanstva. Međunarodni sporazum tumači ko su djeca, koja su njihova prava i koje su odgovornosti vlada da zaštite i ispune ta prava. Sva propisana prava su povezana i jednako važna, te se ne mogu oduzeti djeci.

Povodom 30. godišnjice od Konvencije napravili smo kratki pregled prava djece nekad i sad:

Zastupanje djece: Nekad i sad
UNICEF/UN0284112/LeMoyne 1989 i © UNICEF/UN0269343/Mukherjee AFP-Services 2019

Djeca moraju biti registrovana po rođenju i mora im se dati ime koje će biti zvanično priznato. Djeca moraju imati državljanstvo (pripadnost nekoj državi). Kada god je to moguće, djeca moraju znati ko su im roditelji a oni se moraju brinuti o svojoj djeci.

<Nekad na Tajlandu: Novorođenče dobija identifikacionu narukvicu u bolnici.

Sad u Indiji: Zdrava majka i njena novorođena djevojčica.>

Zastupanje djece: Nekad i sad
UNICEF/UN0284099/Horner 1989 i © UNICEF/UN0259130/Viet Hung 2019

Djeca imaju pravo da koriste svoj jezik, kulturu i religiju - čak i ako nisu zajednički sa većinom ljudi u zemlji u kojoj djeca žive. 

<Nekad u Ekvadoru: Dječak koji govori kečuanski jezik stoji između dvije odrasle osobe.

Sad u Vijetnamu: Djevojčica uči mong jezik u školi, njen maternji jezik.>

Zastupanje djece: Nekad i sad
UNICEF/UN0284124/LeMoyne 1989 i © UNICEF/UN0282038/Dejongh 2019

Svako dijete ima pravo na život. Vlade moraju da se pobrinu da djeca prežive i razvijaju se na najbolji mogući način.

<Nekad u Etiopiji: Dijete u Ogadenu, drži se čvrsto u naručju žene, dok se suočavaju sa drugom godinom suše.

Sad u Kongu: Natašinoj koži nedostaje pigmentacija. Nažalost, ne odrastaju sva djeca sa albinizmom u inkluzivnom okruženju  kao Nataša.>

Zastupanje djece: Nekad i sad
UNICEF/UN0284110/LeMoyne 1989 i © UNICEF/UN0285241/Markel 2019

Svakom djetetu sa invaliditetom trebalo bi omogućiti najbolji mogući život u zajednici. Vlade bi trebale da uklone sve prepreke djeci sa invaliditetom, kako bi postali maksimalno samostalni i aktivno učestvovali u zajednici.

<Nekad u Kambodži: Dječak osakaćen kopnenom minom ulazi u hram Vat Tan u Pnom Penu.

Sad u Ukrajini: Djeca sa oštećenjem sluha rade zajedno. Volodimir (lijevo) vodi kurs za kreiranje interaktivne abecede znakovnog jezika koristeći drvene blokove.

UNICEF/UN0284121/Hartley circa 1989 and © UNICEF/UN0269686/Knowles-Coursin circa 2019
UNICEF/UN0284121/Hartley 1989 i © UNICEF/UN0269686/Knowles-Coursin 2019

Dijete je svaka osoba do dobi od 18 godina

<Nekad u Sudanu: Pothranjeni dječak posmatra iza ograde kako se isporučuje humanitarna pomoć.

Sad u Nigeriji: Djevojčica koja živi u teško pristupačnom području je vakcinisana, zahvaljujući mobilnoj klinici, gdje članovi zajednice uče i o vitalnim zdravstvenim praksama kao što je dojenje.

UNICEF/UN0284730/Antmann circa 1989 and © UNICEF/UN0273450/Dicko circa 2019
UNICEF/UN0284730/Antmann 1989 i © UNICEF/UN0273450/Dicko 2019

Djeca mogu sama birati svoja razmišljanja, stavove i religiju, ali to ne smije spriječiti druge ljude da uživaju svoja prava. Roditelji mogu usmjeriti svoju djecu tako da, kad odrastu, nauče pravilno da koriste svoja prava.

<Nekad u Peruu: Djevojčica uči uz poslijepodnevno svjetlo u lokalnoj župnoj kući.

Sad u Maliju: Fatoumata uči kod kuće po mraku. Mnoga djeca koja ne idu u školu, poput nje, sad imaju pristup programima podrške obrazovanju koji im omogućavaju da nastave školovanje. >

UNICEF/UN0284126/Gubb circa 1989 and © UNICEF/UN0267994/Kiron circa 2019
UNICEF/UN0284126/Gubb 1989 i © UNICEF/UN0267994/Kiron 2019

Svako dijete ima pravo na odmor, opuštanje, igru i učešće u kulturnim i kreativnim aktivnostima.

<Nekad u Zimbabveu: Djeca izmišljaju igru koristeći istrošene gume.

Sad u Indiji: Djevojčica pokazuje atletske sposobnosti u školskom dvorištu.>

UNICEF/UN0284733/Isaac circa 1989 and © UNICEF/UN0256851/Tremeau circa 2019
UNICEF/UN0284733/Isaac 1989 i © UNICEF/UN0256851/Tremeau 2019

Djeca ne trebaju biti razdvojena od svojih roditelja, izuzev ako je briga o njima neodgovarajuća - recimo ukoliko roditelj povrijedi ili zanemaruje dijete. Djeca čiji roditelji ne žive zajedno treba da ostanu u kontaktu sa oba roditelja osim ako bi se dijete tako dovelo u opasnost.

<Nekad u Lesotu: Dječak uživa u naručju i rijetkoj očinskoj zaštiti, budući da mnogi muškarci ostavljaju svoje porodice kako bi tražili posao negdje drugo.

Sad u Beninu: Levi živi sa majkom koja studira i njenim roditeljima, dok njegov otac mora putovati na posao.>

UNICEF/UN0284093/Winter circa 1989 and © UNICEF/UN0237314/Choufany circa 2019
UNICEF/UN0284093/Winter 1989 i © UNICEF/UN0237314/Choufany 2019

Sva djeca imaju navedena prava bez obzira ko su, gdje žive, kojim jezikom govore, koja je njihova religija, šta misle, kako izgledaju, da li su dječak ili djevojčica, da li imaju invaliditet, da li su bogati ili siromašni i bez obzira ko su njihovi roditelji, čime se bave i u šta vjeruju. Ni jedno dijete ne smije biti tretirano nepravedno bez obzira na okolnosti.

<Nekad na Haitiju: Djeca se igraju na ulicama dok je urbana migracija u porastu u najsiromašnijoj naciji na zapadnoj hemisferi.

Sad u Libanu: Sirijska djeca izbjeglice se igraju u naselju u dolini Bekaa.>

UNICEF/UN0284128/Hartley circa 1989 and © UNICEF/UN0253434/Pasquall circa 2019
UNICEF/UN0284128/Hartley 1989 i © UNICEF/UN0253434/Pasquall 2019

Svako dijete ima pravo na obrazovanje. Osnovno obrazovanje treba da bude besplatno. Srednje i više obrazovanje treba da bude dostupno svakom djetetu. Djecu treba podstaći da idu u školu i da dostignu što viši mogući nivo obrazovanja. Disciplina u školama treba da se zasniva na poštovanju dječijih prava, bez upotrebe nasilja.

<Nekad u Rumuniji: Djevojčica u 5. razredu uči u učionici,  koje su najčešće pretrpane, sa par knjiga i minimalno obrazovnih materijala.  

Sad u Mongoliji: Djevojčica pohađa vrtić kao dio programa za rani razvoj djece.  >

UNICEF/UN0284743/Winter circa 1989 and © UNICEF/UN0258573/Diarassouba circa 2019
UNICEF/UN0284743/Winter 1989 i © UNICEF/UN0258573/Diarassouba 2019

Vlade moraju da učine sve što je u njihovoj moći kako bi garantovale svakom djetetu u svojoj državi prava iz ove Konvencije.

<Nekad na Haitiju: Medicinska sestra vakciniše djevojčicu.

Sad na Obali Slonovače: Djevojčica, Ahou Marie, vodi sastanak sa ministrom komunikacija i medija u okviru obilježavanja Svjetskog dana djeteta u državi. >