Za svako dijete dobar početak: Edukacija i zabava na radionicama u četiri grada Tuzlanskog kantona

Održana serija radionica na području Tuzlanskog kantona u saradnji UNICEF-a, Zavoda za javno zdravstvo TK i Fondacije Infohouse

UNICEF
Održana serija radionica na području Tuzlanskog kantona u saradnji UNICEF-a, Zavoda za javno zdravstvo TK i Fondacije Infohouse
UNICEF
30 Juni/lipanj 2023