Više od 100 diploma za djecu koja su pohađala ljetnu školu

Završna svečanost ljetne škole koju tokom raspusta su pohađala djeca iz privremenih prihvatnih centara “Sedra,” „Borići“ i “Bira”.

UNICEF
16 August/kolovoz 2019

Danas je održana završna svečanost Ljetne škole koju tokom raspusta su pohađala djeca iz privremenih prihvatnih centara “Sedra,” „Borići“ i  “Bira”.

Uključivanje djece izbjeglica i migranata u redovno školovanje u Unsko-sanskom Kantonu započelo je zimus, a formiranje Ljetne škole uslijedilo kao sljedeći korak. Osnovne škole koje su se uključile su OŠ “Ostrožac”, OŠ “Prekounje,” a prije toga i OŠ “Harmani I”. Fokus aktivnosti u ljetnoj školi stavljen je na sportske aktivnosti, umjetnost i interakciju s lokalnom zajednicom. Nastavnici koji rade s djecom osposobljeni su za sprovođenje HEART metodologije, razvijene od strane Save the Children, a u kojoj se koristi umjetnost s ciljem učenja, oporavka i integracije djece. Ove aktivnosti ujedno su usmjerene na podršku djeci da se pripreme za narednu školsku godinu u Unsko-sanskom Kantonu.

 Podijeli smo preko 100 diploma za djecu koja su pohađala ljetnu školu.
UNICEF/Brkić
 Podijeli smo preko 100 diploma za djecu koja su pohađala ljetnu školu.
UNICEF/Brkić
 Podijeli smo preko 100 diploma za djecu koja su pohađala ljetnu školu.
UNICEF/Brkić
 Podijeli smo preko 100 diploma za djecu koja su pohađala ljetnu školu.
UNICEF/Brkić
 Podijeli smo preko 100 diploma za djecu koja su pohađala ljetnu školu.
UNICEF/Brkić
 Podijeli smo preko 100 diploma za djecu koja su pohađala ljetnu školu.
UNICEF/Brkić

Pored nastavnog osoblja osnovnih škola koje su organizovale ljetnu nastavu, s djecom rade i kulturološki medijatori koji im pomažu da se lakše uklope u novu sredinu.

Realizacija Ljetne škole omogućena je kroz saradnju Ministarstva obrazovanja USK, organizacije Save the Children i UNICEF-a,  uz podršku i Evropske unije.