Suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i grubog kršenja prava djece

Na uličnoj akciji u Istočnom Sarajevu policajke i policajci građanima su dijelili letke s ciljem razbijanja predrasuda i stereotipa prema Romkinjama i Romima

Almir Panjeta za UNICEF
Suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i grubog kršenja prava djece
UNICEF/Panjeta

12 August/kolovoz 2019

Predstavnice Udruženja “Mreža žena MUP RS-PC WPON” u saradnji sa Policijskom upravom Istočno Sarajevo u ponedjeljak 12. avgusta građankama i građanima su podijelili letke u okviru kampanje “Zaustavimo prosjačenje-suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i grubog kršenja prava djece” u sklopu Projekta “Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom BiH.

“Kampanjom smo obuhvatili kadete Policijske akademije Banja Luka, studente Fakulteta bezbjednosti, pripremili i odštampali brošure za pripadnike MUP-a RS, a današnjom akcijom podjele letaka želimo podići svijest građana na veći nivo kada je u pitanju zaštita Roma i romske djece. Cilj kampanje je da se ljudi upoznaju i sa istorijom i tradicijom Romskog naroda. Policijski službenici svakodnevno rade sa svim kategorijama stanovništva pa tako i sa Romskim stanovništvom, a imamo i dodatne obuke gdje se policija usavršava”, kazala je članica “Mreže žena MUP RS” Dijana Ivanović-Simeunović.

Kroz akciju i letke posebna pažnja skrenuta je na problem prosjačenja, te činjenicu da su zlostavljanje i iskorištavanje djece za prosjačenje krivična djela čije sprečavanje su moralna i zakonska obaveza svakog pojedinca. Jedan od ciljeva informativnog letka, rečeno je, jeste da one koji ga pročitaju navede i na razmišljanje o predrasudama i stereotipima prema Romkinjama i Romima koji dovode do najtežih oblika diskriminacije i stigmatizacije cijele romske zajednice. 

Suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i grubog kršenja prava djece
UNICEF/Panjeta
Suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i grubog kršenja prava djece
UNICEF/Panjeta